Forbundet sender i disse dager ut et spørreskjema til samtlige oppdrettere i landet. I vestlandsfylkene mottar 143 oppdrettere brev fra forbundet. Målsettingen er å få avviklet bruken av kopper innen ett til to år.

— Vi varsler oppdretterne på denne måten slik at de skal få tid på seg til å legge om. Dersom de ikke legger om driften risikerer de boikottaksjoner, sier leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Ifølge Miljøvernforbundet er kopper skadelig både for dyr og mennesker. Det er lite nedbrytbart og påfører skader særlig i de tidligste livsfasene for vannlevende dyr. Også oppdrettsfisk blir påvirket ved at de får redusert vekst og problemer med reproduksjon.

— Det finnes i dag gode alternativer til bruk av disse stoffene. Og oppdrettere som har tatt i bruk alternative løsninger bekrefter at de årlige driftskostnadene på en mær på 25 ganger 25 meter reduseres med 50.000 kroner i året, sier Oddekalv.

Kurt Oddekalv.
Foto: Vegar Valde