• En større del av pengene fra staten vil bli øremerket til bestemte formål hvis ikke kommuner og fylkeskommuner retter seg etter vedtakene i Stortinget.

Dette er riset bak speilet, slik parlamentarisk leder i KrF, Jon Lilletun, vurderer hvilke straffetiltak som kan være aktuelle mot lokale myndigheter.

Både utviklingen i kollektivtakstene og barnehagesatsene viser en påfallende avstand mellom sentrale politiske mål og lokal oppfølging, slik BT viste i reportasjer i fredagsavisen.

Føler stort ubehag

Lilletun har merket seg at busstakstene i Bergensområdet steg i sommer og at det er varslet ny prisøkning fra årsskiftet. Dette er stikk i strid med Stortingets og regjeringens vilje.

Han føler like stort ubehag over at det ikke ser ut til å bli den prisreduksjonen for barnehageplasser omkring i kommunene som regjeringen har lagt opp til.

— Jeg kan ikke se annen løsning enn at vi må ty til større bruk av øremerking av midlene fra staten. Men dette er jo et problem for oss som tross alt ønsker å desentralisere myndighet. Det er en ubehagelig interessekonflikt.

Likevel kan vi ikke ha en situasjon der avstanden mellom det som blir sagt og gjort er så påfallende som i disse tilfellene, sier Lilletun til Bergens Tidende.

Ljones' brageløfte

Han legger ikke skjul på at det spesielt for Kristelig Folkeparti er ubehagelig å være vitne til at busstakstene stiger og stiger, på bakgrunn av valgløftene i fjor.

Ingmar Ljones, som forlot lokalpolitikken for å ta et løft i rikspolitikken, lovte på partiets vegne at billettprisen skulle bli redusert med 25 prosent over en toårs periode. Han hadde regnet ut at det ville koste 2,2 milliarder kroner landet sett under ett.

«Dette er då pengar som det må finnast rom til på offentlege budsjett, og her er det viktig at politikarane vågar å satsa,» sa Ljones i intervju med BT 6. september i fjor.

- Ubehagelig for oss

— Det er opplagt at dette ubehagelig for oss. Men vi må ikke se bort fra den politiske sammensetningen av Stortinget. Det hjelper ikke alltid at et parti har gode løfter og klare mål, hvis flertallet i Stortinget mener noe annet.

Om vi ikke alltid får ting gjennomført, så betyr ikke det at vi ikke har gjort det vi kunne, sier Jon Lilletun.

— Viser ikke dette at det er ytterst risikabelt å være så raus med løftene som KrF var i dette tilfellet?

— Det er mange partier som har brent seg i så måte opp gjennom årene. Men når det er sagt, må vi naturligvis bestrebe oss på å være mest mulig realistiske.

— Er lokalpolitikerne illojale mot sentrale vedtak?

— Nei, jeg vil ikke bruke det uttrykket. Jeg har full forståelse for at det er en stram økonomi både i kommunene og i fylkeskommunene, sier han.