— Jeg ser ikke bort fra, på lenger sikt, at enkelte forsikringsprodukter vil falle bort, sier avdelingsdirektør Øyvind Flatner i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Han ser ikke noen prinsipiell forskjell på opplysninger fra gentester og helseopplysninger fra andre kilder.

Verne menneskeverdet

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) varslet om forbudet i Bergens Tidende i forrige uke.

— Forsikringsselskapene skal heller ikke i fremtiden ha rett til å kreve opplysninger om genetiske forhold. Det vil bryte med menneskeverdet og prinsippet om ikke-diskriminering, sa Høibråten.

Får Regjeringen det som den vil, slipper de som har en gentest som viser at de kan få sykdommer som øker dødsrisikoen å opplyse om dette. Mens de som har opplysninger om økt dødsrisiko fra andre kilder, må gi fra seg de opplysningene.

— Det er disse som kommer til å bli diskriminert, mener Flatner.

Kan bli dyrt

Ifølge Flatner tror forsikringsbransjen at regjeringens forslag blir dyrt.

Foreløpig er gentester lite utbredt. Men etter hvert som dette blir mer vanlig, frykter forsikringsbransjen at mange personer som vet de er utsatt skal tegne dyre livsforsikringer med nesten sikker utbetaling.