I Sør-Trøndelag har Vegvesenet varslet 18 krav om at entreprenører må betale for manglende vedlikehold.

Vegvesenet kan gi økonomiske sanksjoner når entreprenører ansvarlig for drift og vedlikehold av veier ikke innfrir kravene i kontraktene. Dette kan koste entreprenørene opptil 200.000 kroner hver gang, men hittil har ingen betalt så mye i Trøndelag, skriver Adresseavisen.

Nå bebuder Vegvesenet en tøffere linje. Bare siden nyttår har Vegvesenet i Sør-Trøndelag varslet 18 økonomiske sanksjoner overfor entreprenører.

– Sakene er fortsatt til behandling, men det er allerede klart at vi i år vil gi flere sanksjoner enn vi gjorde i fjor. Det er behov for å stramme til. Vi er ikke fornøyde med innsatsen, sier seksjonsleder Ivar Nervik ved Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Det er entreprenørene selv som har ansvaret for å dokumentere at kravene til veivedlikehold blir overholdt. I tillegg følger Vegvesenet opp med blant annet uanmeldte stikkprøvekontroller langs veiene.

I Nord-Trøndelag ble det gitt 12-15 sanksjoner i fjor, og Vegvesenet har allerede flere nye på gang i år.