Norge har tapt Norge må betale kostandene

Åslaug Haga truer med å si opp hele EØS-avtalen hvis Norge ikke får beholde hjemfallsretten. — Bare tull, for da ryker regjeringen, svarer Per-Kristian Foss.

— Jeg er forberedt på det verste, sa en alvorstung senterpartileder da hun mandag formiddag hadde nedtelling før EFTA-domstolen skjærer gjennom i striden om vi får beholde hjemfallsretten. I dag klokken 10.00 faller dommen.

Haga hadde innkalt pressen for å fortelle hvordan hun vil kapre nye velgere ved kommunevalget. Men den betente striden om hvem som skal eie fosser og kraftverk - det nasjonale «arvesølvet» - overskygget kortvarig valgstrategi.

— Får vi ikke beholde hjemfallsretten, så vet jeg at det er flere enn senterpartifolk som ønsker å ta EØS-avtalen opp til ny debatt. Det vil bli meget dramatisk hvis EFTA-domstolen går oss imot, sa Åslaug Haga som ikke våget å spå om utfallet i Luxembourg.

Varsler «time-out»

Hun mente at det er tid for «time-out» om EØS-avtalens skjebne, hvis det verste skulle skje. Hun hadde ikke noe svar på hva som i så fall vil være den beste løsningen for Norges tilknytning til EU. Men noe som likner på den sveitsiske modellen, med flere separate avtaler, kan være én løsning, resonnerte hun, vel vitende om at Soria Moria-erklæringen har «fredet» EØS-avtalen for Norges del.

— Det var ingen som i 1992, da vi forhandlet om EØS-avtalen, som hadde noen anelse om at hjemfallsretten skulle bli utfordret, sa hun.

Senterpartiets leder presiserte at «det var ikke slik å forstå at noen av oss på død og liv vil ha konfrontasjon med EØS. Men dersom vi skulle bli nødt til å avvikle hjemfallsretten, vil det bety veldig mye for mange kommuner, og i verste fall vil private og utenlandske aktører overta.

- Rene skjære vås!

Åslaug Haga hadde med andre ord ikke noe klart svar på hvordan Norge vil reagere hvis EFTA-domstolen påfører oss et sviende nederlag. Det hadde heller ikke Høyres ledelse, som like etterpå møtte pressen. Men verken partileder Erna Solberg eller nestleder Per-Kristian Foss hadde noen som helst tro på at Senterpartiet ville sette saken på spissen når det gjelder EØS-avtalen. Foss svarte bare sarkastisk, da BT spurte ham, at «dette er bare tull og det rene skjære vås fra Åslaug Haga, for å tukle med EØS-avtalen vil Jens Stoltenberg overhodet ikke tillate».

Garanti for god omsorg?

— Jeg kan ikke forskottere hva som blir Høyres standpunkt hvis vi ikke får beholde hjemfallsretten. Men jeg kan i hvert fall si at konsekvensene blir ikke så veldig store i forhold til i dag, for det offentlige eierskapet vil fortsette.

— Det er ulikebehandlingen som er problemet. En utvei kan derfor være å behandle alle likt, med andre ord en hjemfallsrett som rammer alle typer eiere, sier Solberg.

— Men å varsle omkamp om EØS-avtalen fører ingen vei. EØS er for eksempel en bedre garanti for god eldreomsorg enn hjemfallsretten noen gang vil bli, sier Erna Solberg.

OPPSUMMERTE: Senterpartiets partiledelse, her representert ved Åslaug Haga (t.v.) og Magnhild Meltveit Kleppa, oppsummerte mandag stortingssesjonen og presenterte partiets hovedsaker i valgkampen.
Larsen, Håkon Mosvold