Fregatten leveres til våren. Nå truer den påtroppende skipssjefen, kommandørkaptein Hans Petter Midttun, med at han ikke vil legge fra kai uten at nytt nøkkelpersonell er på plass.

– Jeg kan ikke seile dersom viktige stillinger ikke er besatt. Hvis ikke sikkerheten er ivaretatt, blir vi liggende ved kai, sier Midttun.

Blant dem som har sluttet, er maskinsjefen og en offiser med 18 års fartstid.

– Slike ressurspersoner lar seg ikke erstatte i en håndvending, sier kommandørkapteinen.

Under opplæring

Fregattmannskapet er nå under opplæring på KNM «Horten» på Haakonsvern.

– Slik situasjonen er nå, ville jeg ikke engang ha lagt fra kai med opplæringsfartøyet, sier Midttun.

Både Forsvarets Forum og Bergens Tidende har tidligere skrevet om bemanningsproblemene på de nye fregattene. Bedre betalte jobber og mer normal arbeidstid i næringslivet frister mange.

Kommandørkaptein Midttun er «kjempebekymret» over personellsituasjonen i Sjøforsvaret.

Problem og utgiftspost

– I en tid der budsjettene kuttes, blir de ansatte i Forsvaret sett på som et problem og en utgiftspost. I næringslivet blir de sett på som en ressurs. Det er en vesentlig forskjell, sier Midttun.

Han tror mange forsvarsansatte er gått lei av at de gradvis er blitt fratatt goder og opparbeidede rettigheter.

– Personellet må settes i fokus igjen. Det hjelper ikke med fine fartøyer dersom vi ikke har mannskap til å seile dem. Da er dette død kapital, sier skipssjefen på KNM «Roald Amundsen».

Til sivile jobber

Ti av de 23 som har forlatt fregattbesetningen, har gått til sivile jobber, de øvrige til andre stillinger i Forsvaret. Noen av dem er blitt hentet over til den fregatten som allerede er levert, KNM «Fridtjof Nansen».

– Vi har mistet langt flere enn jeg ønsker, men heldigvis har vi fremdeles dyktige personer igjen. Men jeg står fast ved at jeg ikke vil seile med ubesatte nøkkelstillinger, sier Hans Petter Midttun.

Skipssjefens ansvar

Det har sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Håkon Tronstad, full forståelse for.

– Det er enhver skipssjefs soleklare rett til å foreta slike vurderinger. Jeg ville vært mer skeptisk dersom en skipssjef ikke tenkte slik, understreker han.

Tronstad arbeider med å finne løsninger.

– Det kan bli aktuelt å flytte over mannskaper fra fregatt nummer tre, KNM «Otto Sverdrup». Men det vil få ringvirkninger. Det vil alltid gå ut over noe. Midttun har rett i at situasjonen er veldig alvorlig, sier sjefen for Kysteskadren.

Slike rokeringer kan til syvende og sist føre til mangel på kvalifisert personell til de to siste nye fregattene som skal leveres.

Stabilt på «Nansen»

Den første fregatten, «Nansen», opplevde også mannskapsflukt, særlig blant befalet, før den ble levert i juni i år.

– Etter at den kom til Haakonsvern, har vi heldigvis ikke mistet flere ansatte, sier Håkon Tronstad.

Han tror forklaringen er at personellet om bord har fått mer ordnede arbeidsforhold.

– Mange har hatt mye fravær hjemmefra i tiden før fregatten kom til Norge, sier Tronstad.

BEMANNINGSPROBLEMER: Kommandørkaptein Hans Petter Midttun sier han ikke kan seile uten nytt nøkkelpersonell på plass.