Jernbaneverket frykter at persontrafikken mellom Oslo og Bergen ikke kan opprettholdes på kommersielt grunnlag hvis toget bruker like lang tid som i dag, melder NRK.

Bergensbanen går i dag en lang omvei via Drammen og Hokksund, og bruker halvannen time mellom Oslo og Hønefoss.

«Hvis Ringeriksbanen ikke bli bygd, må det stilles spørsmål ved om persontrafikken mellom Oslo og Bergen kan opprettholdes på kommersielt grunnlag», skriver Jernbaneverket i sin stamnettutredning for perioden frem til 2040.

Bygging av Ringeriksbanen vil gjøre at reisetiden mellom Oslo og Bergen kommer ned mot fem timer.

Ringeriksbanen er beregnet å koste 4,4 milliarder kroner.

Arkiv