Medlemmer av Sosialistisk Ungdom har allerede kunngjort at de er klare for å gå til sivil ulydighet.

Også Grønn Ungdom er klar for aksjoner.

— Vi diskuterer alt fra blokade til bannerdropp, sier talsperson Sondre Båtstrand i Grønn Ungdom. Han tror ikke det skal by på vansker med å mobilisere aksjonister.

SU-leder Kirsti Bergstø uttalte for få dager siden at de skal utveksle aksjonsideer med miljøbevegelsen fremover. Verken hun eller fylkeslederne har noen betenkeligheter med å gå til sivil ulydighet mot egen regjering.

Møre-biskop Odd Bondevik støtter planene. - Det finnes noen forutsetninger som må være til stede for at sivil ulydighet er etisk forsvarlig. Etter mitt syn er disse forutsetningene absolutt til stede i denne saken, sier Bondevik til NRK.

Bondevik har i en årrekke stått langt fremme i Den norske kirkes kamp mot utslipp av klimagasser.

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund var i fremste rekke da aksjonister kjempet mot gasskraftplanene i Øygarden på slutten av 1990-tallet. Han har ingen planer om å delta i lenkegjenger denne gangen.

— Naturvernforbundet deltar ikke i sivil ulydighet, men jeg har full forståelse og sympati med dem som velger denne aksjonsformen i Mongstad-saken, sier Haltbrekken til BT.

Statoils energiverk på Mongstad er kontroversielt fordi det vil øke de norske CO2-utslippene med inntil 950.000 tonn i året i perioden 2010-2014.