Statsrådens svar i høringen i Stortingets energi— og miljøkomité tirsdag om Mongstad-utsettelsen, var ikke gode nok til å roe gemyttene.

Både Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forsøkte å få statsråden til å innrømme at regjeringen burde ha informert Stortinget om utsettelsen av fullskala renseanlegg på et tidligere tidspunkt på bakgrunn av de opplysningene den satt inne med.

Riis-Johansen fastholdt at regjeringen ikke har gjort noe galt. Det samme gjør statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i et svarbrev han sendte til kontroll- og konstitusjonskomiteen før høringen startet tirsdag ettermiddag.

— Gammelt nytt

  • Statsråden kom bare med gammelt nytt. Det er dokumentert at han visste om at det ville bli en utsettelse. Han har ikke gitt disse opplysningene videre til Stortinget. Nå må vi drøfte om det er grunnlag for et mistillitsforslag. Jeg utelukker det ikke, sier saksordfører for Mongstad, Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Høyres Nicolai Astrup sier det er for tidlig å si om han vil være med på noe mistillitsforslag, men han er meget kritisk til svarene han fikk tirsdag. Astrup mener Riis-Johansen fremstiller situasjonen annerledes enn den er i virkeligheten.

— Han visste nok til å informere Stortinget tidligere. Det er sterkt kritikkverdig at han ikke gjorde det. Siste ord er ikke sagt i Mongstad-saken, konkluderer Astrup.

Riis-Johansen sier seg helt uenig i kritikken.

— Det har vært en løpende prosess. Stortinget har fått det som har vært av informasjon fra disse prosessene, svarer han.

Uenighet om teknologi

Høringen ble preget av uenighet om teknologi og Statoils og Gassnovas rolle. Gassnova er et statlig selskap som har ansvaret for Mongstad-utbyggingen.

I høringen kom det fram at andre selskap og miljøvernorganisasjoner mener at oppgaven med å bygge et fullskala renseanlegg ikke er så krevende som Statoil og Gassnova hevder. Representanter for Sar Gas og Aker Clean Carbon hevdet at teknologien allerede er klar. De fikk støtte fra Bellona.

— Det er synd at opposisjonen bruker tiden på å grave i fortiden når det viktigste momentet er at regjeringens begrunnelse for utsettelse ikke er sann, sier nestleder i Bellona Marius Holm.

— Jeg tror ikke på begrunnelsen om at teknologien ikke virker. Det skyldes politikernes aversjon mot å legge hodet på blokken og ta avgjørelser som innebærer risiko, sa han under høringen.

Venstres Trine Skei Grande sier at opplysningene bekrefter at teknologien er klar, og at det er viljen og ikke teknikken det står på for å fullføre rensing i fullskala på Mongstad i overensstemmelse med den opprinnelige tidsplanen.

- Flere roller

Statoil ble også beskyldt for å ha flere roller i saken og være både tilrettelegger, utvikler av teknologi, kunde og tilbyder.

— Statoil skal ikke være utvikler av teknologi for rensing, men tilrettelegger. Det er ingen interessekonflikt, sa konsernsjef i Statoil ASA, Jon Arnt Jacobsen.

Administrerende direktør i Gassnova, Bjørn-Erik Haugan, sa at flere andre teknologier er blitt vurdert som lovende, men at de foreløpig ikke er ansett for å være kvalifisert til å anvendes i storskalarensing i industrien.