Bondevik er likevel «forsiktig optimist» etter gårsdagens samtaler med Tony Blair.

— Jeg la tungt innover statsminister Tony Blair den dype norske bekymringen over de radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget, og fortalte at forurensningen skaper uro langs hele norskekysten. For Norges del handler denne saken om miljø og matvaresikkerhet, sier statsminister Bondevik til Bergens Tidende etter samtalene med sin britiske kollega i London i går. Her var Sellafield et av de viktigste temaene.

Ifølge Bondevik ga Blair uttrykk for forståelse for den dypfølte norske bekymringen over utslippene som når norske kystfarvann og havområder.

Snarlig avgjørelse

Siden midten av 1990-tallet er det målt mangedoblete nivåer av det radioaktive stoffet technetium langs norskekysten, noe som har fått blant andre Statens strålevern til å kreve at britene må stanse atomutslippene til havet. Miljøvernminister Børge Brende har også gjentatte ganger protestert overfor sin britiske ministerkollega Michael Meacher.

— Jeg bad om at føre var-prinsippet legges til grunn og at atomutslippene må bli deponert på land fremfor å bli kjørt rett på havet som i dag, sier Bondevik, som snart får vite om det norske presset har virket.

I løpet av et par uker tar nemlig den britiske regjeringen stilling til ny utslippstillatelse for Sellafield-anlegget. Går det slik norske myndigheter frykter aller mest, blir det gitt grønt lys for fortsatte technetium-utslipp på dagens nivå frem til og med 2006.

På høyeste nivå

Bondevik har likevel tro på at motstanden i Norge og Irland og presset fra de to lands regjeringer vil gi resultater.

— Jeg er forsiktig optimist av to grunner. Saken er nå løftet opp på høyeste politiske nivå, og det er godt mulig at Blair selv tar den endelige avgjørelsen. Jeg utelukker ikke at dette kan ha innvirkning på utfallet. At britiske myndigheter nå seriøst vurderer alternativer med landdeponering av atomavfallet gir også en viss grunn til optimisme, sier Bondevik.

Det er første gang Sellafield-saken er tema i samtaler mellom regjeringslederne i Norge og Storbritannia. Bondeviks forgjenger, Jens Stoltenberg, lovet i sin tid å ta saken opp med Tony Blair, men gjorde det aldri.

Avgjørelsen om de fremtidige utslippene av atomavfall fra Sellafield skulle egentlig vært fattet for snart et halvt år siden, men er blitt utsatt gjentatte ganger.

«Godt tegn»

— Dette tar jeg som et godt tegn, selv om statsminister Blair ikke ga meg noen håndfaste løfter under vårt møte, sier Bondevik.

BT har før meldt at eieren av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels Ltd, vil søke myndighetene om å sette i gang forsøk med rensing av technetium, noe som vil redusere utslippsmengden til havet vesentlig. Bondevik ga Blair en påminnelse om dette, og fikk forsikringer om at alternativet ville bli vurdert seriøst.

Bondevik-regjeringen har tidligere varslet at den vurderer å stevne Storbritannia inn for en internasjonal domstol for å få stanset utslippene fra Sellafield-anlegget ved Irskesjøen.

Rettssak?

— Vi vurderer fortsatt om det er juridisk grunnlag i internasjonale konvensjoner for en slik sak. Derfor kan jeg ikke utelukke at en rettssak til slutt blir utfallet. Men av hensyn til forholdet mellom våre to land, er det opplagt best om Sellafield-saken blir løst uten at en internasjonal domstol blir koblet inn. Derfor fant jeg det heller ikke riktig å bringe denne muligheten inn i samtalen med Blair, sier Bondevik etter møtet i Downing Street.

Irland har alt stevnet Storbritannia inn for Det internasjonale havrettstribunalet i Hamburg. Irene protesterer både mot utslippene fra atomanlegget og oppstarten av en fabrikk som produserer plutoniumholdig kjernebrensel, såkalt Mox-brensel. Utfallet av feiden mellom de to britiske naboene er ennå ikke klart. Tony Blair mottok nylig også 1,3 millioner postkort fra Irland med krav om at atomgjenvinningsanlegget blir stengt.

KONTROVERSIELT: Atomanlegget Sellafield i Storbritannia