– Klimaendringene gjør blant annet at det regner mer enn før. Det øker risikoen for parasitter, virus og sykdomsfremkallende bakterier i drikkevannet, sier forsker Ingun Tryland ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til VG.

85 prosent av befolkningen får drikkevann fra såkalte overflatekilder, for eksempel åpne dammer og vann. Mer regn og flom gir mer avrenning med avføring fra husdyr, ville dyr og flere kloakklekkasjer. I tillegg fører varmere vær til at parasitter lettere overlever.

Mattilsynet er forberedt på problemet og jobber med å oppgradere vannverkene her i landet, men dette vil ta flere år. Derfor vil det trolig dukke opp flere situasjoner som den i Oslo.

En rapport fra Mattilsynet som kom sist vinter, viste at 54 prosent av vannverkene ikke var godkjent.