Han understreket det miljøvernministeren allerede har sagt, at norske myndigheter vil gå til rettssak mot britene dersom de ikke stanser de radioaktive utslippene.

— Dette er viktig for omdømmet til norsk sjømat, sa fiskeriminister Svein Ludvigsen på årsmøtet til Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag i Molde fredag kveld.

Offensiv

Det var en offensiv fiskeriminister som for første gang introduserte sin fiskeripolitikk i det han kalte Molde-erklæringen. Og fiskeriministerens prioritet nr. 1 blir sikring av ressursgrunnlaget.

— Vi har ikke råd til ikke å sørge for at vi tar vare på ressursene i havet. Det må heller ikke stilles spørsmål ved renheten av våre sjømatprodukter. Bare et rykte om utslipp eller annen negativ påvirkning kan påføre næringen store skader, sa fiskeriminister Svein Ludvigsen, som igjen og igjen trakk fram Sellafield som et eksempel på hvordan det ikke skal være.

Fordeling

For fiskerne var likevel Ludvigsens påpeking av at han ikke ønsker noen omkamp i fordelingen av kvotene mellom kyst- og havflåten det som vakte mest oppsikt.

Fiskeriministeren sa at Norges Fiskarlags vedtak legger til rette for forutsigbarhet mellom de ulike flåtegruppene. Han ønsker å følge Fiskarlagets anbefalinger til punkt og prikke, og oppfordret fiskerinæringen til ikke å bruke mer krefter på fordelingskampen.

— Utfordringen er ikke å dele kaken, men å bake en større kake sammen, sa Ludvigsen som trakk fram perspektivet om en vekst i fiskeeksporten fra 35 milliarder til 250 milliarder kroner i løpet av relativt få år.

Han ønsker også å fortsette arbeidet med en nedbygging av fiskeflåten for å oppnå balanse mellom næringsgrunnlag og flåte. Slik han uttrykte seg, ligger det an til en frivillig nedbygging av kystflåten og en litt mindre frivillig nedbygging av havflåten. Vekten skal hele tiden legges på at den profesjonelle yrkesfisker skal prioriteres.

Fiskereid

I Molde-erklæringen bebudet Ludvigsen at han ønsker en fortsatt fiskereid flåte, og han vil også i neste års regulering følge anbefalingene fra Norges Fiskarlags årsmøte når det gjelder fordelingen mellom fartøygruppene. Han vil videreføre Råfiskloven som et fundament for fiskeripolitikken.

Fiskeriministeren var klar på at han vil legge opp til en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet der hensynet til miljø, fiskeri, petroleumsvirksomhet og sjøtransport blir vurdert samlet, og han vil foreta en vurdering av petroleumsfrie fiskerisoner i området fra Lofoten og nordover.

Han brukte også mye tid på markedets muligheter og begrensninger Han ønsker gjennom WTO-møtet i Qatar å forsøke å sikre en omfattende reduksjon i det globale tollnivået for fisk.

(NTB)

TRUER MED RETTSSAK: Norske myndigheter vil gå til rettssak mot britene dersom de ikke stanser de radioaktive utslippene fra Sellafield, opplyser fiskeriminister Svein Ludvigsen.
Foto: Scanpix