Organisasjonen Lederne har lenge fått signaler fra sine medlemmer om at ordningene for nattskiftarbeidere på norsk sokkel er en fare for sikkerheten. En omfattende spørreundersøkelse redegjør nå for hvor krevende det er helsemessig, familiemessig og sikkerhetsmessig å gå helkontinuerlig skift.

Resultatene viser at mer enn halvparten av de spurte ikke får kvalifisert hvile før de starter et tolv timers nattskift, mens 40 prosent får ikke sove på dagtid før første nattskift. Hele 80 prosent bruker mer enn to dager på å snu fra dag— til nattskift.

Lederne mener dette gjelder ikke bare for deres medlemmer, men også for andre på norsk sokkel som jobber i turnus med nattskift.

Når rapporten legges fram senere torsdag anbefaler organisasjonen sterkt at oljeselskapene bedrer forholdene for dem som jobber natt. Blant tiltakene som foreslås er egne lugarer på en støybeskyttet avdeling på plattformen og senket pensjonsalder for helkontinuerlige skiftarbeidere.