Landsstyremedlem og internasjonal leder i partiet Reza Rezaee krever at Kristin Halvorsen må gå av som partileder

– Hun må gå av som leder, og partiet må ut av regjeringen så raskt som mulig, sier Rezaee til Dagsavisen.no.

Han bekrefter overfor NTB at han mener dette, men sier han ikke kom med dette synet på det telefoniske landsstyremøtet mandag kveld.

– Jeg har ikke lenger tillit til Kristin Halvorsen som partileder. Ved å godta å sende norske spesialstyrker til Afghanistan, har hun brutt med SVs program og politikk, sier Rezaee.

Overfor NTB betegner han det som skjedde på det ekstraordinære landsstyremøtet mandag kveld som udemokratisk.

På tvers av partiet

En rundspørring NTB har gjort blant landsstyremedlemmene tyder på at det var flertall mot å utvide det norske engasjementet i Afghanistan. Det var et utbredt syn at regjeringens vedtak er i strid med SVs program og prinsipper. Under møtet kom det imidlertid ikke krav om at Halvorsen måtte gå av. Spørsmålet om SV skulle fortsette i regjeringen var heller ikke tema.

– Hadde det spørsmålet blitt tatt opp, kan det godt hende det hadde blitt flertall for at vi skulle trekke oss ut, sier lederen i Akershus SV, Per-Olav Lauvstad til NTB.

Han mener vedtaket om å sende spesialstyrker til Kabul er i strid med partiets program og prinsippet om at SV er et fredsparti.

– Diskusjonen om det ville blitt sendt flere soldater til Afghanistan dersom SV ikke hadde vært med i regjeringen er uinteressant. Spørsmålet er om SV fortsatt skal være et fredsparti og hva slags politikk SV skal være med på. Grensen for hva slags politikk partiet skal akseptere, er nådd her, sier Lauvstad.

Udemokratisk prosess

Lederen i Buskerud SV, Randi Benjaminsen er enig med Rezaee at prosessen i partiet forut for vedtaket i regjeringen var udemokratisk og for dårlig.

– Partiet er blitt holdt utenfor beslutningsprosessen. Vi ble bare orientert etter at vedtaket ble fattet, sier hun til NTB.

Hun er sikker på at vedtaket om å sende soldater til Kabul ikke er i tråd med det partiet tidligere har vedtatt og uttalt.

– Jeg tror ikke på Halvorsen når hun sier at de norske styrkene i Kabul og i nord ikke kan bli sendt til sør. Vi har akseptert å ha norske styrker i nord. Vi skulle ikke akseptert å sende ytterligere spesialstyrker, konkluderer hun.

Landsstyremedlem Knut Enger fra Hedmark er noe mer forsonlig innstilt overfor Halvorsen og regjeringens vedtak.

– Uten SV i regjeringen ville det blitt sendt flere norske soldater til Afghanistan. Vedtaket om å sende soldater til Kabul er et prinsipielt nederlag for SV, men uten SV som regjeringsparti ville det bare gått enda verre, sier han til NTB.