Per Kristian Orderuds forsvarer brukte store deler av sin eksaminasjon av Kristin Kirkemo Haukeland fredag på å sannsynliggjøre at hun la igjen pistolene på låven på Orderud gård for at en torpedo skulle komme hente dem.

Viste frem pistolene Kirkemo Haukeland innrømmet i retten at hun har sagt til sin bror at det var en torpedo som skulle ha våpnene. Etter vådeskuddet lille julaften tok hun med broren opp på låven, hvor hun både etter eget og brorens utsagn viste ham pistolene.

I de første avhørene sa Kirkemo Haukeland at hun ikke fortalte broren hvor våpnene skulle. Men da broren fortalte politiet hva hun hadde fortalt ham, innrømmet også hun at hun hadde sagt dette med en torpedo.

Løy for å beskytte – Jeg løy for å beskytte Per og Veronica, sa hun i retten.

– Hvis det er slik at Per og Veronica skulle ha dem til noe så naturlig som selvforsvar, hvorfor sa du ikke det i stedet for å si noe så stigmatiserende som å si at de skulle til en torpedo. Og hvorfor gjemme dem på låven, spurte Schiøtz.

– Jeg vet ikke.

– Kan begrunnelsen være at det du sa til broren din var sant, og at en torpedo faktisk skulle hente den på et avtalt sted på låven?

– Nei, svarte Kirkemo Haukeland.

NTBFrogner