Slik så Stølsvatnet i Modalen ut i helgen. Selv om dette BKK-bassenget er av dem som raskest kan endre nivå, er bildet klart: Vanntilsiget i BKKs magasiner er mindre enn normalt.

— Magasinene er like under 70 prosent fulle. Vi ligger mellom fem og ti prosentpoeng under et middelår. Vi håper på brukbart med regn til høsten, sier Asgeir Thorsteinsson, divisjonssjef for produksjon i BKK.

Spår tørt vær

Mindre nedbør er en åpenbar årsak til vannmangelen, i form av lite snø forrige vinter og lite regn så langt i 2009. Det er likevel ingen dramatisk vannmangel i magasinene.

— Men med en veldig tørr høst kan det stramme seg til, sier Thorsteinsson.

Det britiske, offentlige væranalyseselskapet Met Office tror nord-Europa får tre relativt tørre måneder. Påvirkning fra værfenomenet El Nino kan gi mindre nedbør enn normalt, tror britene.

Magnus Smistad i kraftmeglerselskapet Bergen Energi mener at hvis Met Offices prognose slår til, kan vi få en prisøkning på ti øre per kilowattime til høsten.

— Det er mange andre ting enn nedbøren som styrer kraftprisene. Men med tørt vær som Met Office spår, og hvis etterspørselen øker fordi finanskrisen avtar, vil strømprisene kunne øke, sier Smistad.

Finanskrise gir lavere strøm

I dag tilbyr de billigste kraftleverandørene strøm til rundt 35 øre per kilowattime i bergensområdet for en vanlig husholdning.

Thorsteinsson er mer bekymret for at finanskrisen skal vedvare.

— Da blir det lavere strømpriser på grunn av lavere etterspørsel, og BKKs inntekter vil falle, sier han.

Sjekk hvilken strømpris du kan få her.