• Dommeren har signalisert at vi kan få en dag eller to til å gjennomgå det såkalte overskuddsmaterialet i saken. Det sier Erling Havnås advokat, Astri Aas-Hansen.

Høyesterett avgjorde i går at informasjonen fra avlyttingen som politiet ikke bruker som bevis i saken, likevel skal utleveres til forsvarerne.

Dermed har sorenskriver Helge Bjørnestad, som er opptatt av å avvikle maratonsaken etter oppsatt skjema, fått et digert problem i fanget allerede på dag to.

bt.no får opplyst fra flere forsvarere at det er ulikt behov i forsvarerkorpset. Noen mener de trenger to dager ekstra, andre mener de må ha to uker.

— Noen advokater trenger et par dager, andre kanskje flere uker på å gjennomgå dette materialet. Men vi har forstått at det er uaktuelt med noen lang pause, sier advokat Aas-Hansen.

- Hva gjør dere da?

— Jobber ekstra på kvelden og i helgen. Vi er forberedt på å jobbe vi, sier hun.

Går mot utsettelse

I dag morges hadde dommer Helge Bjørnestad, aktoratet og advokatkorpset et møte om saken. Der ble det besluttet å ta stilling til saken mot slutten av dagen.

Etter det bt.no forstår, går det da mot en utsettelse. Om ikke det skjer, har advokatene en gyllen anledning til å påstå saksbehandlingsfeil.

Aktor Arild Dommersnes sier Høyesterett-avgjørelsen ikke påvirker statsadvokatenes arbeid.

— Vi er klare til å presentere vår sak. Dette blir først og fremst et praktisk problem for domstolen.

Føy også på Dag Idar Tryggestad i byline.

Advokat Tor Kjærvik, som forsvarer en 26 år gammel hjelpearbeider, sier at dersom det blir en utsettelse, så er det påtalemyndigheten selv som har besørget det.

— At denne situasjonen ville oppstå, kan umulig komme som noen overraskelse på aktoratet. Fra forsvarersiden har ønsket om å få innsyn i overskuddsmaterialet vært kjent siden januar. Hadde påtalemyndigheten gitt etter for lagmannsrettens avgjørelse om å få slik innsyn, ville situasjonen vi nå har havnet i ikke vært en problemstilling.