— Først og fremst har jeg en sterk følelse av at Breivik vil anke dommen. Han vil ha mest mulig oppmerksomhet, og det vil han få på den måten. Men en anke kan komme fra begge kanter i denne saken, sier John Arild Aasen til Klassekampen.

Advokaten tror rettssaken mot Anders Behring Breivik derfor vil vare i flere år framover.

Breivik møter i Oslo tingrett i det mye omtalte fengslingsmøtet mandag formiddag. Det er ventet at rettssaken mot Breivik vil begynne ved påsketider neste år og vare til midt på sommeren. En anke i lagmannsretten vil sannsynligvis bli behandlet året etter og deretter går saken trolig videre til Høyesterett og kanskje også Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, tror Aasen.

Noe han tror vil kunne motivere Breivik til å anke, er om han blir dømt til forvaring istedenfor 21 års fengsel. Påtalemyndigheten kan tenkes å ville anke dersom Breivik skulle bli frifunnet for enkelte av drapene.

Også Erling O. Lyngtveit, som er høyesterettsadvokat og leder i Advokatforeningens lovutvalg for strafferett, tror saken kan havne i landets øverste domstol.

— Hvis noen av partene skulle ønske å anke, vil de ha et ubetinget krav på det, sier Lyngtveit til avisen.