Lederen i Hardangervidda villreinutvalg, Aslak Myrvang, mener at sannsynligheten for at det ikke blir noe av jakten til høsten er forholdsvis stor.

— Det finnes ikke andre løsninger enn å avlyse høstjakten, mener Myrvang. Grunnen er at bestanden er vesentlig lavere enn tidligere antatt.

— Vi føler at vi på en måte har mislyktes i forvaltningen, siden stammestørrelsen antakelig har gått ned de siste to årene, sier Myrvang til NRK.

I slutten av april blir det endelig bestemt om det blir forbud.

I fjor ble det felt 1384 dyr under reinsdyrjakten, en kraftig nedgang fra 2001 da det ble felt 2140 dyr. Kvoten i fjor var på 2500. Antallet felte dyr har gått jevnt nedover siden 1999.

Hardangervidda er leveområdet for Europas største villreinstamme.

(NTB)

FOR FÅ: Bestanden av villrein på Hardangervidda er trolig for liten til at det kan drives jakt i år.
FOTO: SCANPIX