Terra-rammede kommuner har dårlige utsikter til å få pengene tilbake dersom de går til erstatningssak, mener jusseksperter.

Hard juridisk kamp

– For å spissformulere: Der det er penger å hente, skal det svært mye til for å vinne fram juridisk. Og der det er mulig å nå fram juridisk, er det nok for lite penger å hente til at det kan forsvare noe søksmål, sier professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, Erling Johan Hjelmeng, til Finansavisen.

"Småpenger"

Professor Filip Truyen ved Det juridiske fakultet i Bergen er enig. Han sier at meglernes biler og hus representerer småpenger sammenlignet med kommunenes tap, mens de store verdiene ligger i morselskapet Terra Gruppen. Og for å nå fram der, må man bevise at Terra Gruppen har handlet uaktsomt som eier.

– Og det kan nok bli vanskelig, sier Truyen til avisen.

INVESTERTE I TERRA: Bremangerordfører Kåre Olav Svarstad har grunn til å henge med hodet, mener jusseksperter.
Øystein Torheim