«Jeg mener han må ta sin straff for det han har gjort. En slik misgjerning kan man aldri tilgi noen. Jeg kan ikke tilgi det.»

Faren Jens har flere ganger sagt at det ikke er mulig for ham å tilgi sønnen Anders Behring Breivik for å ha drept 77 personer og påført hundrevis av pårørende og etterlatte enorme lidelser.

Facebook er ikke særlig nådigere. Hatgruppene er tallrike, både i Norge og i utlandet.

— Tilgivelse uansett

Det er under tre måneder til rettssaken starter. Regjeringsmedlemmer, politi, psykologer og pressen har alle bidratt til nærmest å definere Behring Breivik som et symbol på ondskap. Nå har Aftenbladet spurt landets biskoper og et knippe teologer; kan Anders Behring Breivik komme til himmelen?

— Ja, det kan han, svarer Paul Leer Salvesen til Aftenbladet. Han er professor ved Universitetet i Agder og har tidligere har han jobbet som fengselsprest. Han har tatt en doktorgrad om drapsforbrytere, skyld og forsoning.

— Uansett hva man har gjort i livet, skal det være mulig å søke Guds tilgivelse. Det å ekskludere mennesket fra dette kristne håpet, strider med det kristne menneskesynet, sier Salvesen.

— Ja, muligheten for Behring Breivik er den samme som for oss andre. Han kan få nåde og tilgivelse fra Gud for de synder han har begått, svarer professor Knut Alfsvåg professor ved Misjonshøgskolen.

— Ja, tilgivelse er mulig for alle på grunn Jesu død og oppstandelse, sier førsteamanuensis Hans Austnaberg ved Misjonshøgskolen.

Står i Bibelen

Flere steder står det også omtalt i Bibelen, og kanskje aller tydeligst i Johannes' brev, kapittel 1, vers 9: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.»

Jan Opsal, religionsforsker på Misjonshøgskolen, deler kollegenes holdning om tilgivelse, men minner samtidig om det foreløpig ikke er aktuelt, all den tid Behring Breivik ikke angrer og tvert imot har sagt at det han gjorde var nødvendig.

— Gud prakker ikke tilgivelsen på folk. Mennesker må selv be om den, påpeker Opsal, som nok også tror det finnes kristne som vil sette en grusomhetsgrense, selv for Guds tilgivelse. Ut fra et slikt syn vil Behring Breivik utelates i likhet med personer som Hitler og Pol Pot.

Andre kristne vil derimot hevde at mennesker kan renses, forvandles og bli nye.

Dømmer Gud gale?

Rettspsykiaterne har foreløpig konkludert med at Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig. Han er ifølge sakkyndigrapporten psykotisk og kan ikke straffes juridisk for sine gjerninger. Men hvis han i prinsippet er gal, er han da også etisk utilregnelig? Eller må han likevel stå til rette for det han har gjort.

— Slik han virker på meg, er han absolutt etisk ansvarlig. Han har planlagt noe som han vet er problematisk. Likevel har han valgt å utføre dette, sier Alfsvåg, som mener den strafferettslige vurderingen ikke nødvendigvis sammenfallet med den etiske. Og at terskelen for å frata et menneske ansvaret for sine handlinger overfor Gud er høyere overfor Gud enn i retten.

Bibelen forteller at Gud dømmer oss ut ifra det vi er utstyrt med, ifølge Jan Opsal. Altså tar man hensyn til om en person er gal eller mindre intelligent.

— I så måte vet Gud om Anders Behring Breivik skal dømmes, sier Opsal.