EDA steller blant annet med samordning av materiell-innkjøp, forskning og samarbeid mellom forsvarsindustrien i EU. Det siste nye fra EDA ble lagt frem i går, da et stort flertall av medlemmene ble enige om å åpne opp for større internasjonal konkurranse om forsvarskontrakter.

Norge ønsker seg en samarbeidsavtale med EDA, men har hittil blitt holdt utenfor. Lenge hadde de norske forhandlerne håp om at det skulle ordne seg under gårsdagens forsvarsministermøte i Brussel, men heller ikke denne gang ble døren åpnet for Norge.

— Samarbeid om forsvarsmateriell er utrolig viktig for norsk industri, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter sine første ministermøter i Brussel.

Årsaken til utestengelsen er at Norge har havnet i samme båt som et annet Nato-land som heller ikke er EU-medlem: Tyrkia. EU har hittil ønsket å behandle Norge og Tyrkia likt, samtidig har Kypros blokkert for en avtale på grunn av den manglende tyrkiske anerkjennelsen av Kypros som selvstendig stat.

Resultatet har så langt vært at både Norge og Tyrkia er på utsiden.

— Signaler vi har fått i dag, gjør at jeg håper dette skal løse seg i løpet av året. Det britiske formannskapet i EU ga uttrykk for at de skjønte at dette er viktig for oss, sa Strøm-Erichsen.

Regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om de vil delta i ordningen med mer åpen konkurranse på forsvarsmarkedet. Det vil i tilfelle bety mindre bruk av gjenkjøpsavtaler med norsk industri ved inngåelse av store forsvarskontrakter.