Lørdag orienterte Sponheim sentralstyret i Venstre, som var samlet på Gardermoen utenfor Oslo, om de samtalene som nå er i gang mellom de tre partiene. Samtalene fortsetter gjennom helgen med sikte på å nå en konklusjon mandag. Mandag er det meningen at sentralstyret i partiet skal ta stilling til resultatet av samtalene og bestemme om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger.

Sponheim sier til NTB at grunnlaget for samtalene er tryggere denne gangen, enn sist da sonderingene mellom de tre partiene brøt sammen.

— Vi har vært gjennom en prosess som er viktig for sluttresultatet av samtalene, sier Lars Sponheim.

Han opplyser at samtalene så langt har dreid seg om tunge politiske saker som distrikts-, landbruks- og miljøpolitikk, og han er optimist med tanke på å få til en avtale mellom partiene.

— Det er stor vilje i Høyre til å finne løsninger, sier Sponheim til NTB.

Brobygger

Det er tydelig at Sponheim oppfatter Venstre som en brobygger mellom de to andre partiene i regjeringssonderingene som pågår. Partiet står i mange saker mellom de to andre partiene og representerer mellomløsninger som driver samtalene videre, påpekte Sponheim overfor pressen under en pause i landsstyremøtet i Venstre som etterfulgte sentralstyremøtet lørdag.

I sin tale til landsstyret brukte Sponheim mye tid til å forklare hvorfor partiet er i gang med regjeringssonderinger med Høyre og KrF til tross for et valgresultat som skulle tilsi noe annet.

— Når sentralstyret likevel vedtok å gå inn i regjeringssonderinger, var det fordi dette var sterkt ønsket av Høyre og KrF, sa Sponheim til landsstyret.

Alle skyld i brudd

Alle de tre partiene hadde nok noe skyld i at de første sonderingene brøt sammen, men bruddet hadde kommet tidligere dersom ikke Venstre hadde vært med som brobygger, erklærte Sponheim. Han ga uttrykk for at partiet nå må få gjennomslag for sine miljøpolitiske saker som kollektivtrafikk. På andre områder er det stort sammenfall mellom Høyre og Venstre, påpekte han.

Sponheim sa at deltakelse i regjeringen vil kunne gi uttelling for partiets politikk på lengre sikt. Og regjeringsdeltakelse vil være den mest tjenlige måte å bygge opp partiet på fram mot neste stortingsvalg.

På dette punktet fikk Sponheim støtte fra partiets nestleder, Gunnar Kvassheim. Til tross for at både Sponheim og Odd Einar Dørum er flinke politikere, så ville de i opposisjon til en Høyre-KrF-regjering ikke greid å konkurrere med andre store opposisjonspartier som Arbeiderpartiet og SV, påpekte Kvassheim i sitt innlegg.

Sponheim kunne trøste landsstyrerepresentantene med at en samlingsregjering utgått fra Høyre, KrF og V, vil sitte trygt. Det er ingen saker der Ap, SV og Frp vil kunne stå samlet for å felle en samlingsregjering, påpekte han.

Venstre-leder Lars Sponheim innledet til debatt om "Venstre etter valget" på partiets landsstyremøte på Rica Travel hotell på Gardermoen lørdag ettermiddag.
FOTO: SCANPIX