Det tyske selskapet SkySails er i full gang med å utvikle svære og spektakulære drager som kan trekke store skip over lange havstrekninger. SkySails lover at oljeforbruket kan reduseres med mellom 10 og 35 prosent, og på sikt enda mer, når skipene utstyres med de kitelignende seilene.

Rederiet Wilson ASA har tent på ideen.

Den nye seilalderen er blant de 101 klimaløsningene som Bellona trekker frem i forkant av København-toppmøtet.

Containerskipet «Beluga Sky Sails» var det første kommersielle fartøyet som brukte kite-oppfinnelsen da hun i fjor krysset Atlanteren, fra Bremen til Venezuela.

Wilson interessert

Det dreier seg om en hybridløsning, der skipene får ekstra trekkraft fra de store dragene. Disse vindseilene som kan styres i en åttetallsform, er festet til skipet med liner som er flere hundre meter lange.

Rederiet Wilson ASA i Bergen synes seilløsningen er spennende. Interessen er faktisk så stor at rederiet har avtale om levering av et slikt seil, hvis de får økonomisk støtte fra myndighetene til å teste ut konseptet.

— Vi har søkt Innovasjon Norge om tilskudd, men har dessverre fått avslag. Men vi har bestemt oss for å søke igjen neste år, sier teknisk direktør Jon Are Gummedal.

Også Liegruppen på Sotra har vist interesse for «himmelseilene» og søkte i likhet med Wilson ASA om støtte fra Innovasjon Norge. Planen var å utstyre Norges største fiskefartøy, ringnottråleren «Libas», med seil.

Rederentusiasme

— Vi har nå forlatt dette som løsning på «Libas». Det skyldes ikke at ideen er dårlig, snarere tvert imot, sier reder Lars Olav Lie.

Ifølge Lie var det praktiske årsaker til at de dropper kite-alternativet. Utsiktene til mindre kolmulefiske i fremtiden, og dermed færre lange seilaser over Nordsjøen, gjorde løsningen mindre aktuell. At «Libas» nå også brukes til oppdrag for oljeindustrien, medfører at dekksplassen der kiten skulle monteres, må brukes til andre formål.

— Jeg har stor tro på seil i kombinasjon med motorkraft i fremtidens skipsfart, sier Lie.

Ifølge selskapet SkySails har de oppnådd en fart på mellom syv og åtte knop med hovedmaskinen gående på tomgang på et skip på 3500 bruttotonn.

Ifølge teknisk direktør Jon Are Gummedal i rederiet Wilson ASA har det vært enkelte tekniske innkjøringsproblemer med seilsystemet, men ikke verre enn at Bergens-rederiet fortsatt er interessert i å teste det ut i Nordsjøbassenget.

«Lavere utslipp»

— Men det er et typisk risikoprosjekt, og derfor håper vi at myndighetene kan bidra med støtte til utprøving. Norge liker jo ellers å fremstå som miljøforegangsland, og det er trist hvis økonomien skal stanse dette, sier Gummedal. Han sier prislappen på en kite, eller drage, er om lag fem millioner kroner.

— Vi ønsker å prøve ut dette fordi det kan gi besparelser gjennom lavere bunkersforbruk og dermed bidra til lavere klimagassutslipp, sier han.

Miljøstiftelsen Bellona har stor tro på konseptet.

— Når flere produsenter kommer på banen, seilene blir større og bedre og flere rederier tar i bruk moderne seil, vil effekten bli merkbar på en global skala, skriver Bellona i publikasjonen «101 løsninger på klimakrisen».

Har du tro på prosjektet? Diskuter saken her.