At statsråden får stjerner i blikket, er hans egne ord. At han er grepet av store hydrogen-visjoner, avslører han i et intervju med BT:

— Hydrogen vil kunne bidra til ytterligere å styrke Norges posisjon som internasjonal energileverandør. Naturgassen vår representerer en kilde for storskala hydrogenproduksjon, sier Steensnæs.

Bergens Tidende satte lørdag søkelyset på hydrogen som fremtidig energibærer. Mange politikere og miljøvernere snakker heftig og begeistret om hydrogensamfunnet om 15-20 år. Bruk av hydrogen i kombinasjon med brenselceller kan revolusjonere transportsektoren.

I stedet for utslipp av miljøskadelige stoffer og drivhusgasser, er vanndamp det eneste som slippes ut i luften når bilen kjører på hydrogen og brenselceller.

Tar bølgen

Internasjonale bilprodusenter bruker alt milliarder på å utvikle den hydrogenbaserte fremtidsbilen. Serieproduksjon av kombibiler som både kan gå på bensin og hydrogen er rett rundt hjørnet.

Også energistatsråden tar hydrogen-bølgen i en samtale med BT. For i skattkammeret på norsk sokkel ligger kilden til det som kan bli enda et innbringende norsk energieventyr, mener han.

— Naturgass brukt til hydrogenproduksjon har en stor kommersiell verdi. Vi merker alt økende internasjonal interesse. Mange er klar over at Norge kan komme til å spille en viktig rolle også på hydrogen-området, sier Steensnæs til BT.

Partnerskap med USA

Han viser til at regjeringen for få dager siden fikk invitasjon til å bli deltaker i USAs partnerskap for utvikling av hydrogen som energibærer. President Bush vil bruke 13 milliarder kroner de fem neste årene på satsingen. Og det er trolig bare begynnelsen. Amerikanernes hydrogen-begeistring handler trolig mer om forsyningssikkerhet på energiområdet enn en dypere miljøpolitisk erkjennelse.

Å være prisgitt mektige oljeprodusenter i turbulente Midtøsten de neste femti årene, er ikke USAs fremste ønske. Avhengighets-suget etter olje har styrt amerikansk utenrikspolitikk lenge.

Teknologi-stormskritt

Olje- og energiminister Einar Steensnæs mener vi alt befinner oss på vei inn i hydrogensamfunnet. - Teknologien kommer raskere på plass enn de fleste av oss aner. Mulighetene er særlig spennende på samferdselssektoren, mener statsråden.

Det er naturgassrikdommene på den norske sokkelen som får Steensnæs til å se de store mulighetene.

Men for KrF-politikeren er det en betingelse som må oppfylles: Skal naturgassen brukes som kilde til storskala hydrogenproduksjon, må CO2-håndtering være på plass.

Å basere norsk hydrogen-satsing på teknologi som kan øke klimagass-utslippene, kommer ikke på tale, understreker han.

— Hydrogen må altså produseres ved hjelp av andre energikilder. Er det ikke da mer effektivt og naturlig å bruke naturgassen direkte, fremfor å gå veien om hydrogen?

— Det er ikke et spørsmål om enten-eller. Det er ingen motsetning her. Vi kan gjøre begge deler, svarer statsråden.

Sløsing med energi

Ikke alle er enig: Enova-direktør Magnar Førde har tidligere uttalt at hydrogentilhengerne ikke har gjort leksen sin.

Førde mener hydrogen-produksjon i Norge vil være en meningsløs sløsing med verdifull energi. Argumentet er stort energitap i produksjonsprosessen. Han mener det er bedre å bruke energien direkte. Han gjør unntak for hydrogen brukt i brenselcellebiler i byene. Kritikere hevder at regjeringen nøyer seg med festtaler om hydrogen-fremtiden.

— Kan du vise til noen konkrete tiltak fra regjeringens side?

— Ja, vi har nedsatt et utvalg med landets aller fremste eksperter for å stake ut veien videre. Dessuten går vi nå inn som deltaker i USAs hydrogen-partnerskap. Regjeringen har begynt på veien mot hydrogensamfunnet, sier Steensnæs. Han mener Norges samlede energikompetanse gjør oss særlig godt skikket til å utnytte mulighetene.

— Hydro har jo lange og gode tradisjoner for industriell hydrogen-produksjon her i landet, sier Steensnæs.

<b>VISJONER:</b> Olje- og energiminister Einar Steensnæs tror produksjon av hydrogen kan bli kilde til storstilt verdiskaping i Norge. ARKIVFOTO