– Jeg tror det er sannsynlig at statsminister Mikhail Fradkov har med seg en «godbit» til Jens Stoltenberg: At importforbudet på fersk fisk fra Russland oppheves og at vi igjen kan begynne å eksportere fersk laks til Russland, sier direktør Svein Ruud i Troika Seafood til Fiskaren.

Via forretningsforbindelser i Russland har Ruud fått signaler om at importforbudet som ble innført 1. januar, snart vil være historie. Forbudet ble innført fordi russiske matmyndigheter skal ha funnet for høye verdier av bly og kadmium i norsk oppdrettslaks.

– Det ser ut som russerne er interessert i å få en hurtig løsning på laksekonflikten. De ønsker å gjøre inspeksjonene av de norske laksevirksomhetene parallelt med at vi har møte i arbeidsgruppen i Oslo, sier avdelingsdirektør Kari Bryhni i Mattilsynet til Fiskaren.