Arne Grønningsæter tapte ledervalget etter en jevn avstemning over to valgomganger. Til slutt fikk han ti færre stemmer enn Andersen.

— Jeg ser ikke på dette som et nederlag. Hvis resultatet viser noe, så er det at de homofiles rettigheter står sterkere enn noen gang, sier Grønningsæter.

Nils-Tore Andersen er klinkende klar på at kirken må finne en løsning på homostriden:

Liturgi for homofile

— Det er to sider i denne striden. Vi må ha en mye åpnere holdning og respektere hverandre. Jeg ble ikke valgt som leder av Kirkerådet på grunn av klar tale i homofilispørsmålet, men jeg er åpen for det som måtte komme. Homofilisaken har ført til sterke spenninger i kirken. Den er ødeleggende for de homofile, for kirken, ja, for alle. Den stenger for alt. Vi må komme videre, sier Andersen.

— Vi må for eksempel drøfte om kirken skal ha en lære. Vi må ta stilling til denne læren, og komme frem til hva som er kirkens entydige lære. Kirken kan ikke ha ulike holdninger i spørsmålet, vi kan bare ha ett syn på en sak, og det er det som skal være kirkens lære. Derfor må vi, kanskje allerede neste år, vurdere om vi for eksempel skal han en liturgi for inngåelse av partnerskap, sier Andersen.

Han vil ikke binde opp diskusjonen ved å proklamere hva han mener nå, men han åpner for en løsning som sidestiller homofile med alle andre i vigslede stillinger og likebehandling av homofile i kirkelige handlinger, som inngåelse av partnerskap.

Må kunne nekte

— Jeg tror det er et spørsmål om tid før saken er løst, og vi må komme frem til en løsning, sier han.

Kirkerådets nye leder ser at en konklusjon fra kirkens side om en entydig lære i homofilisaken vil kunne by på problemer.

— Jeg ser ikke bort fra at noen vil forlate kirken. Det er trist. Når det gjelder praktiseringen av læren, vil vi trolig måtte åpne for ulik praktisering. Det er uproblematisk og tidligere gjennomført i forbindelse med kvinnelige prester. Prester som ikke ønsker å vie homofile kan få dispensasjon, mener Andersen.

Han tror ikke homospørsmålet har kraft i seg til å sprenge kirken.

Tviler om statskirken

Når det gjelder forholdet mellom stat og krike, var han tidligere tilhenger av statskirken, men sier at han har «tvilt seg til å havne på flertallsinnstillingen til Gjønnes-utvalget». Det vil si at statskirken opphører, at det vedtas en kirkelov, og at staten får det økonomiske hovedansvaret.

— Jeg synes imidlertid talen og tankene til kirkeminister Trond Giske var spennende. Jeg tror ikke det lenger er mye tvil om hva Arbeiderpartiet kommer til å havne på, sier han med henvisning til at Giskes tale til Kirkemøtet ble tolket som et varmt forsvar for statskirken.

Andersen tar over en de viktigste jobbene i Den norske kirke etter Thor Bjarne Bore.

Kirkerådets hovedoppgave er å være forberedende og iverksettende organ for Kirkemøtet, som er kirkens øverste organ. Rådet velges for fire år av gangen, og har 15 medlemmer.