• Hvis VG gjør alvor av å kjøpe seg inn i P4, ser jeg konturene av bare en kommersiell radiokanal i Norge i løpet av noen få år.

Det sier administrerende direktør i Carat Intermedia, Helge Onsum, til NTB. Gjennom rådgivning og kjøp av annonseplass styrer han via Norges største mediebyrå over 1,5 milliard reklamekroner til norske medier hvert år.

— Med Schibsted-eide VG i P4 og Schibsted-dominerte TV 2 i Kanal4, er det lett å se argumentene for en fusjon av de to kanalene, sier Onsum.

Han tror likevel det vil være mulig å drive to selvstendige, riksdekkende radiokanaler de nærmeste år, men særlig fett blir det ikke. De to skal dele på et reklamevolum som foreløpig er mindre enn det P4 hadde alene da kanalen gikk med store overskudd.

I Aftenposten søndag sier leder for Annonsørforeningen (ANFO), direktør Bjørn Hauge, at han frykter et samarbeid mellom TV 2 og Kanal4 på annonsesiden.

Han mener dette vil gi TV 2-systemet for stor markedsmakt, og ber Konkurransetilsynet gripe inn.

Onsum mener synergien mellom TV 2 og Kanal4 først og fremst vil bli tatt ut på redaksjonssiden. Selgerne mister fokus dersom de skal ut i markedet med både en tv-kanal og en radiokanal.

— Det så vi da TV 2 forsøkte parallellsalg av reklame i TVNorge, sier Onsum.

Han er imidlertid enig med ANFO-direktøren i at det trolig blir laget samkjøringspakker.

— Det er i så fall ikke noe nytt, men det betyr at også rådgiverne må styrke sin posisjon vis-à-vis mediene for å sikre at annonsørene får så gode priser som mulig. På den måten kan annonsørene oppnå økonomiske fordeler, selv om TV 2-systemet får styrket markedsmakt, sier Onsum.

Han mener det som nå skjer på radiofronten i Norge på ny dokumenterer at politikerne ikke makter å se de kommersielle konsekvenser av sine beslutninger.

— Jeg er ikke alene om å mene at statsråd Valgerd Svarstad Haugland neppe hadde gitt Kanal4 konsesjonen på riksdekkende radio dersom hun hadde forstått at TV 2 lurte i kulissene, sier Onsum.

Sammen med sine kollegaer i andre mediebyråer fordeler han årlig over fem milliarder reklamekroner, som er helt avgjørende for økonomien i alle norske medier unntatt NRK.

Markedet for radioreklame vil i år klatre til rundt 370 millioner fra 350 millioner i fjor.

— Hvis begge kanalene skal overleve i en konkurransesituasjon, må dette markedet øke med mellom 30 og 50 prosent, sier Onsum.

Han tror ikke det er umulig, men det er fortsatt ikke nok til å gi eierne noen særlig avkastning.