Av de drøyt 300 Techpower-ansatte i Norge (400 totalt i Norden) jobber vel 13 ut fra Bergen og 40 fra Stavanger.

— Vi ser Vestlandet under ett, men det er klart av hovedtyngden av de ingeniørene vi nå ønsker å ansette får kontoradresse i Bergen, sier salgs- og markedssjef Morten Leikvoll til Bergens Tidende.

Han antyder en fordeling av nye konsulenter på rundt 40 i Bergen og 20 i Stavanger. Techpower har i stor grad rettet seg inn mot offshorevirksomhetens driftsmiljøer der de henvender seg vesentlig til oppgraderings og vedlikeholdsmarkedet.

Bergen sentral

— På drift er Bergen sentral i norsk oljevirksomhet og derfor har vi bygd opp en tung organisasjon her, sier Leikvoll. Hovedkontoret for Techpower er plassert i Oslo, men selskapet er langt større i Bergen enn i hovedstaden.

— Er det mulig å skaffe et 40-talls ingeniører i Bergen?

— Det skal ikke bli lett. Vi kunne komme til å «stjele» ekspertise fra våre kunder, så for å unngå dette rekrutterer vi ingeniører fra hele landet, samt fra Sverige og Danmark. Vi har allerede flere svensker hos oss, forteller Leikvoll.

Daglig leder Tove Gnatt, utflyttet Oslojente med ny adresse i Bergen, kan berette om sterk vekst i byen mellom de syv fjell.

Folk flytter til Bergen

— Vi ser stadig vekk at folk flytter fra Osloområdet til Bergen. Til å begynne med pendler de gjerne, men vi – for vår del - forlanger at de tar flytting. Oljevirksomheten går over i en driftsfase og ingeniørmiljøet i Oslo har stort sett vært rettet inn mot nye prosjekter, og nå er det ikke så mange nye utbyggingsprosjekter, sier Tove Gnatt.

Den økende aktiviteten i Bergen kan også leses av omsetningstallene i Techpower, Bergen. I 2002 var omsetningen vel 55 millioner kroner. I år kommer den til å bli på opp mot 80 millioner i Bergen. Bergensavdelingen har solide ordrereserver med de lengste ordrene to og et halvt år frem i tid. Blant de største kundene er bedrifter som ABB, Siemens, –Hydro og Statoil. Også landbasert virksomhet og shippingforetak hører til kundemassen.

I dag er cirka 25 prosent av folkene i Techpower fast ansatte mens 65 prosent er prosjektansatte og 10 prosent tilknyttet som underleverandører. Når bedriften nå jakter på flere folk, er det spesielt senioringeniører med god kompetanse som skal engasjeres, men også noen unge ingeniører kommer på tale.

Siler ut søkere

— Vi vet hva vi er ute etter, og vi går grundig til verks nå søkere blir valgt eller silt ut, sier Tove Gnatt.

Techpower har gjennom flere år spesialisert seg på å utvikle et tungt ingeniørmiljø. Kjernekompetansen er utleie av ingeniører, rekruttering til faste stillinger samt rådgivningstjeneste.

VOKSER HURTIG: Daglig leder Tove Gnatt og salgs/markedssjef Morten Leikvoll registrerer sterk vekst i det bergenske tekniske kompetansemiljøet, noe som også merkes hos Techpower.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN