– Det er et stort trykk i arbeidsmarkedet, og prognosene viser at dette vil fortsette i år og neste år, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt til Dagens Næringsliv.

Torsdag legger han fram ferske prognoser for arbeidsmarkedet. Nok en gang er han blitt overrasket over farten i markedet.

– Arbeidsmarkedet har tatt mer fart enn vi hadde trodd. Den prognosen vi nå legger fram, er betydelig endret i forhold til prognosen vi la fram i desember.

Prognosene viser en sysselsettingsvekst i de fleste bransjer og i alle deler av landet.

– De fleste yrker opplever et godt arbeidsmarked, sier Åsholt.

I løpet av i år og neste år vil antall arbeidsledige reduseres med 23.000 personer, ifølge prognosene. Dette bringer arbeidsledigheten ned fra 3,5 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2007. Så lav har ikke ledigheten vært siden 1998.

– Vi er i en særstilling internasjonalt, sier Åsholt.

I Europa er det bare Island som har lavere arbeidsledighet enn Norge i dag. Arbeidsdirektøren understreker likevel at prognosene er usikre.