Det opplyste statsadvokat Arild Dommersnes i retten tirsdag. Flere forsvarere i NOKAS-saken krevde torsdag i forrige uke at det må utføres nye analyser. Forsvarerne vil ha svar på om det kan påvises glasstøv på hetter, hansker og klær der det er funnet DNA-spor fra de tiltalte.

Hvis svaret er nei, kan det være en indikasjon på at vedkommende tiltalte i hvert fall ikke har vært med inn i NOKAS-lokalene, som ble dekket av glasstøv da ranerne skjøt seg gjennom vinduet inn til banken.

Statsadvokat Dommersnes sa i retten tirsdag at politiets ekspert mener at testene kan ta noe tid, og at de ikke vil si så mye.

— Jeg har fått forklart at glasstøvet kan ha dunstet av under foregående behandling blant annet for DNA. En vil også kunne finne oversmitting av glasstøv, siden det ikke er tatt spesielt hensyn til dette tidligere, forklarte Dommersnes.

Advokat John Chr. Elden som forsvarer Erling Havnå, sa at fra forsvarernes side var det viktig å få påvist at det ikke finnes glasstøv på gjenstandene.

— Ting det er glasstøv på eller er oversmittet på er ikke så relevante, sa Elden.