Mens det regulerte norske spillemarkedet økte med rundt 10 prosent i fjor, stupte omsetningen på utenlandske nettsteder. Det viser tall fra Lotteritilsynet, skriver Aftenposten.

Andelen spillere som bare spilte på norske nettsteder økte med 14 prosent fra 2008 til 2009, mens andelen som sa de bare spilte på utenlandske nettsteder sank med 12 prosent.

— Vi har ikke tilgang til regnskapstallene, så dette er anslag gjort ut fra meningsmålinger. Men vi er ganske sikre på at omfanget i hvert fall har sluttet å øke, sier kommunikasjonssjef Rune Timberlid i Lotteritilsynet.

Han mener Baasland-saken avslørte hvor kyniske utenlandske operatør kan være når du først har begynt å spille, og at noe av nedgangen kan forklares med dette.

Verken Centrebet eller Unibets norske representanter er enige med Timberlid, og begge hevder at de har hatt en kraftig omsetningsvekst.

Til sommeren trer forbudet mot at norske banker overfører penger til utenlandske spillselskaper i kraft. Det kan redusere interessen for spill på utenlandske nettsteder ytterligere. -