Førsteamanuensis Tore Hillestad advarer mot at man undervurderer disse forholdene og tror det er lurt at oljeselskapet får et nytt navn.

— Skal han lykkes med å bygge noe nytt sammen er forutsetningene bedre hvis integrasjonen likestilles. Å kalle det nye selskapet Statoil kan sette mye følelser i sving. Dette kan forsure prosessen og gjøre at mange medarbeidere blir demotivert og i verste fall slutter. Dermed kan kostnadene med å videreføre Statoil-navnet fort bli høyere enn å gi selskapet et nytt navn, sier Hillestad.