17 personer omkom i trafikkulykker i mars, viser foreløpige tall Trygg Trafikk har hentet inn. Det tilsvarende tallet i mars i fjor var 21.

Til sammen har 62 personer mistet livet i trafikken i årets tre første måneder. I 2000 var tallet til sammenligning 70.

— Vårt inntrykk er at den nye grensen på 0,2 har en pedagogisk effekt. Før spekulerte folk mer i å kjøre selv om de hadde drukket alkohol, mens nå vet de at det ikke nytter dersom de blir stanset i kontroll, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk til Dagbladet.no.

Blant de omkomne i mars var 11 bilførere, 5 bilpassasjerer og en fotgjenger.

Av 16 som omkom i bil ble 11 utsatt for kollisjon med annet kjøretøy og fem for utforkjøringer. Av de 17 trafikkdrepte var ti menn, seks kvinner og ett barn

Tallene er foreløpige og kan stige noe.

NTB