Norges Bank sendte hastetiltakene ut på høring før helgen. Høringsfristen utløper tirsdag klokken 10, og det er håp om at bankene i løpet av kort tid vil kunne nyttegjøre seg av bytteordningen til en verdi av 350 milliarder kroner.

Men tiltakspakka vil ikke alene sende pengemarkedsrentene i gulvet, ifølge økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole. Tvert imot bør låntakerne vente med å slippe jubelen løs, mener han.

– Markedet har allerede tatt høyde for virkningen av tiltakspakka, og den internasjonale pengemarkedsrenta er av stor betydning for rentenivået her hjemme. Den som tror at renta vil synke som en stein når obligasjonene har kommet bankene i hende, bør tro om igjen, sier Grytten til NTB.

Han tror tiltakene og rentekuttene fra Norges Bank vil kunne bidra til noe lavere pengemarkedsrente, men advarer mot å forvente store og umiddelbare utslag.

Det er pengemarkedsrentene bankene forholder seg til når de låner penger av hverandre.