– Latterligheten har fått helt nye dimensjoner når man sier at de nye automatene er snille. Det er kort vei til avhengighet uansett hvordan automaten ser ut, mener helsebyråd Trude Drevland.

Sammen med høyreleder Erna Solberg er hun sterkt kritisk til kulturminister Trond Giskes standpunkt om at kommunene ikke kan boikotte det statlige monopolet på spilleautomater.

– Vi har gjort det til en valgkampsak å ha trygge lokalsamfunn. Da må man selv få velge hvordan samfunnet skal utvikle seg, hvordan og på hvilken måte man skal ha spilleautomater, sier høyreleder Erna Solberg, på bergensbesøk i 17. mai-helgen.

Kastet ut automatene

208 ordførere i landet har gitt sin tilslutning til aksjonen for at kommunene selv kan få bestemme om de nye automatene til Norsk Tipping skal plasseres ut i deres respektive kommuner.

Flere kommuner i landet er i dag automatfrie. I februar ble også Luster kommune i Sogn og Fjordane automatfritt land, etter at butikker i kommunen valgte å følge det enstemmige vedtaket i kommunestyret.

– Vi fattet dette vedtaket av hensyn til de som er spilleavhengige. Vi vet at det er flere i kommunen som sliter med økonomien på grunn av spill på automater, forteller ordfører Torodd Urnes (KrF).

Også Bremanger kommune i Sogn er blant de fire i fylket som er automatfrie. I fjor sommer ble det vedtatt en oppfordring til dem som huset automater om å fjerne dem. Nå ser ikke ordfører Kåre Olav Svarstad med blide øyne på at statlige automater kommer tilbake til kommunen.

– Vi har vel ikke så mye vi skulle ha sagt. Men vi synes ikke noe særlig om at vi ikke får bestemme selv, det kan jeg si uansett partitilhørighet, sier Svarstad.

Vil ha ny fradragsordning

Også bystyret i Bergen har i vedtaksform oppfordret byens butikker og sentre til å kaste ut sine automater.

– Hadde vi hatt myndighet til det, ville vi ha vedtatt at det ikke skulle være automater i Bergen, sier Trude Drevland.

Et av argumentene for en statlig styring av automatdistribusjonen, er å sikre inntektsgrunnlaget til frivillige organisasjoner som så langt har fått store inntekter fra spilleautomater.

Drevland og Solberg mener det er urealistisk å kreve at de frivillige organisasjonene kan få bevilgninger fra staten over statsbudsjettet. I stedet mener de man i større grad må legge til rette for at organisasjonene kan skaffe seg inntekter på egen hånd.

Trist paradoks

– Det er trist og et paradoks, at frivillige organisasjoner skal basere seg på penger fra triste skjebner. Jeg har kommet med et forslag om en skattefradragsordning som også gjelder for små lokale organisasjoner, sier Solberg.

I dag kan privatpersoner få skattefradrag ved å donere gaver til frivillige organisasjoner. Men ordningen gjelder bare for store og landsomfattende organisasjoner. Solberg foreslår å endre dette til også å gjelde mindre og lokale organisasjoner, for eksempel pårørendeforeninger.

– Det er også rart at kompensasjonsnøkkelen skal gjelde kun for dem som tidligere har fått penger fra automater. Mange lag og organisasjoner har sagt nei til inntekter fra automater nettopp på grunn av hvor pengene kommer fra, sier Erna Solberg.

FORSPILT SJANSE: ¿ Når kommunene ikke selv får bestemme om de vil ha spilleautomater, stopper regjeringen en stor og bred bevegelse som har vokst seg frem på tvers av partigrensene, sier Høyreleder Erna Solberg (til høyre). Over 200 ordførere har signert på oppropet for lokal selvråderett over spilleautomater. Helsebyråd Trude Drevland støtter opp under oppropet.