FNs klimapanel la i fredag fram andre del av den fjerde hovedrapporten om klimaendringene i verden. Den tegner et dystert bilde av situasjonen. Fattige i utviklingsland vil bli hardest rammet, og omfanget av sultkatastrofer vil øke.

Etter denne rapporten er det ifølge statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ikke lenger lov å forsøke å bagatellisere problemene.

– Derfor er det desto mer uakseptabelt og uansvarlig at Frp er motstander av Kyoto-avtalen, sier Stoltenberg til NTB.

– Betydelige reduksjoner

Han sier Norge må gjennomføre betydelige utslippsreduksjoner her hjemme, og sier det må satses mer på vindmøller og bioenergi. Avgiftene må legges om i en mer miljøvennlig retning, samtidig som Norge må jobbe for å redusere utslippene i utviklingsland. Dessuten mener han FN-rapporten viser hvor viktig det er å få en ny klimaavtale på plass.

– Vi må presse på for å få til en enda mer ambisiøs klimaavtale som kan bidra til større reduksjoner i utslippene enn dagens Kyoto-avtale, og der flere land er med, sier Stoltenberg.

I dag er verken USA, India, Kina, Brasil eller Australia med i Kyoto-avtalen.

– Pinlig

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, mener partiene på Stortinget må bli enige om et bredt ambisiøst klimapolitisk forlik for å sikre at klimapolitikken blir forutsigbar i mange år framover. Men det er et stykke fram til en slik enighet.

Leder for Stortingets energi— og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V), mener Norges nøling med å sette klimamål blir stadig mer pinlig, og hevder Norge er i ferd med å bli en klimasinke.

– Snart er Norge det eneste landet i Europa uten et tallfestet mål for hvor mye utslippene skal ned. Sett på bakgrunn av dagens FN-rapport framstår den norske nølingen som stadig mer pinlig ovenfor alle de fattige som vil bli rammet hardt av klimaendingene, sier Kvassheim.

KrF miljøpolitiske talskvinne Line Henriette Holten Hjemdal etterlyser økt forskningsinnsats på klimaspørsmål, inkludert alternative energikilder.

Avviser kritikken

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) tar kraftig til motmæle mot kritikken.

– Dette er bare vås. Alle vet at regjeringens klimamelding skal leveres til Stortinget i løpet av våren. Men jeg er glad Venstre og KrF er raskt ute med å gi støtte til en ambisiøs klimapolitikk. Det skaper mulighet for et bredt forlik i Stortinget når klimameldingen skal behandles, sier hun til NTB.

Bjørnøy sier eventuelle økninger i bevilgningene til miljøforskning er et budsjettspørsmål som hun ikke vil kommentere.