RUNE CHRISTOPHERSEN

Mistilliten er størst blant menn i aldersgruppen 16-24 år. Blant disse har hele 41 prosent fått svekket tilliten til politiet.

Dette er blant resultatene i en meningsmåling Nye Fakta har gjennomført blant 249 bergensere.

Et flertall av de spurte mener politiet bør gå hardere til verks for å hindre væpnete ran og voldsepisoder. Hele 63 prosent mener politiet bør få bære våpen for å hindre slik kriminalitet. Samtidig svarer et knapt flertall at de ikke ville følt seg tryggere dersom politiet bar våpen til enhver tid.

Undersøkelsen avdekker også mistillit til rettsvesenet. 45 prosent svarer at tilliten er svekket det siste året.

Arne Johannesen, leder av Politiets Fellesforbund, er ikke overrasket over at så mange vil gi politiet utvidete fullmakter.

— Dette har vi sett tidligere i flere liknende undersøkelser. Det er et enormt misforhold mellom folkemeningen og politikerne. Folk flest er ikke så opptatt av personvern som politikerne er i debatter.

Han mener belastningen for politiet er blitt så stor at politikerne er nødt til å bevilge mer penger.

— Jeg er overbevist over at det må skje noe allerede på høstens statsbudsjett. Akkurat nå er det viktigere med økte ressurser enn utvidete metoder. I dag har vi ikke engang mannskap og penger til å ta i bruk de metodene vi har lov til å bruke, sier Johannesen.