Maurud, som er en av de to aktorene i Orderud-saken, er sikker på at både Veronica og Per Kristian Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød sitter på mer informasjon enn det de har vært villige til å dele med politiet.

Små forventninger — Vi forventer ikke å få flere opplysninger enn det som allerede er kommet fram i politiavhørene, sier Maurud til Dagsavisen.

Det er tidligere spekulert i om Lars Grønnerød vil fortelle mer enn han har gjort til nå for å slippe med mindre straff, men statsadvokatene har liten tro på at dette vil skje.

Grønnerøds forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik, sier til TV 2 at hans klient vil komme med helt nye opplysninger i forklaringen, men vil ikke gå nærmere inn på innholdet.

Statsadvokat Maurud sier rekkefølgen av de fire skal forklare seg i er bevisst valgt. Først skal Per Kristian Orderud forklare seg, ifølge sorenskriver Trond Våpenstad starter han sin forklaring torsdag formiddag. Etter det vil Veronica Orderud forklare seg, fulgt av Kristin Kirkemo. Lars Grønnerød avslutter rettssaken, etter planen 27. april.

Skutt og drept Anne Orderud Paust (47) og hennes foreldre Kristian (81) og Marie (84) Orderud ble funnet skutt og drept i kårhuset på Orderud gård i Sørum kommune søndag 23. mai 1999.

Tre uker senere blir Kristian og Maries sønn, Per Orderud og hans kone Veronica pågrepet og siktet for trippeldrapet, sammen med Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo Haukeland og hennes tidligere samboer Lars Grønnerød. 3. januar tok Riksadvokaten ut tiltale mot de fire for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap.

Ifølge Dagbladet kommer en venninne av Veronica fra Veterinærhøgskolen, som er et sentralt vitne i rettssaken, til å fortelle at Veronica flere ganger snakket om å ta livet av svigerfaren med gift. Forholdet mellom Veronica og svigerfaren Kristian skal ha vært svært anstrengt.

To års venting Harald Orderud, nevø av de drepte Kristian og Marie Orderud og fetter til Anne Orderud Paust og den tiltalte Per Orderud, håper rettssaken vil gi svar på hvem som drepte familiemedlemmene, og hvorfor. Det var Harald Orderuds far som fant de drepte.

— Ingen kan forestille seg det grusomme synet som møtte far da han kom inn i kårboligen. Nå vil rettssaken føre til at offentligheten får vite hva han så og hvilke bestialske handlinger som rammet Kristian, Marie og Anne, sier Harald Orderud til Dagsavisen.

Han frykter mediesirkuset omkring rettssaken i Frogner grendehus.

— Selv om jeg forstår medienes behov for å bringe informasjon fra alle mulige vinklinger, så ber jeg om at tragedien som rammet oss blir behandlet med den nødvendige respekt, sier han.

Gårdstvist Påtalemyndigheten mener den bitre gårdstvisten mellom Per Orderu d og faren Kristian utløste trippeldrapet. Striden om Orderud gård toppet seg i august 1998 da Per vant over faren i Nes herredsrett. Retten slo fast at Per hadde eiendomsretten til gården, men faren anket. Ankesaken ble stoppet av trippeldrapet. Per har i avhør innrømmet at farens underskrifter var forfalsket på to kjøpekontrakter som overdro gården til ham, men han har ikke villet si hvem som utførte forfalskningen.

NTB