• Jeg tror ikke vi skal ha forventninger om kortsiktig gevinst for vestlandssaker, sier direktør Ragnar Fagereng ved NHH.

Den tidligere rådmannen i Bergen har rektor Victor Normann og to tidligere studenter i den nye samarbeidsregjeringen. Både utdanningsminister Kristin Clemet og forsvarsminister Kristin Krohn Devold studerte ved Handelshøyskolen, uten Fagereng forventer en pengeflom til NHH av den grunn.

— I denne situasjonen vil mange følge med oss. Det blir en ekstra fokusering på en institusjon som NHH. Man spør seg, drar vi fordeler av dette? Det kommer vi ikke til å gjøre. Dette er seriøse folk som er mer opptatt av rammebetingelsene innen egen sektor enn kortsiktige taktiske gevinster.

— Men Vestlandet har fått inn mennesker i regjeringen som er opptatt av det som er av vital betydning for næringslivet på Vestlandet. Her skjer det meste av verdiskapningen, og slik fokusering har betydning både for Vestlandet og hele Norge. Men å tenke seg noen kortsiktig gevinst à la mer penger til NHH eller Bergen by har jeg ikke særlig sans for eller tro på. Administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd deler Fagerengs oppfatning.

— Men det er ikke noen ulempe at vi har god personlig kontakt med disse statsrådene. Det gjør det lettere å få kontakt og kommunisere. Og man skal jo ikke utelukke at det kan ha positiv betydning for sakene våre.