Her er noen av formuleringene i partiprogrammet:

  • Klimaendringer er en naturlig del av jordens utvikling og har pågått til alle tider.
  • Klimapolitikken som FNs klimapanel er premissgiver for, hviler fortsatt på et ufullstendig vitenskapelig grunnlag.
  • Man bør unngå å sløse knappe ressurser på å sette i verk symbolske tiltak mot CO2-utslipp uten at det vil ha noen påviselig effekt.

Partiet viser til at andre faktorer enn klimagasser kan forklare klimasvingningene: solflekker, jordaksens helling, vanndamp, skyer er også mulige forklaringer, mener Frp.

— Menneskenes virksomhet bidrar bare med om lag tre prosent av utslippene av de totale, globale CO2-utslippene, påpeker partiet.

For å sikre en «åpen og fordomsfri debatt», vil Frp også gi forskningsmidler til de miljøene har motforestillinger til dagens klimapolitikk. Partiet sier også et rungende ja til bygging av såkalt forurensende gasskraftverk.