Kildene sier søndag kveld at de ikke tror det blir noen firepartiregjering, skriver Aftenposten.no.

Forhandlerne i de fire partiene har holdt kortene svært tett inntil brystet. Svært få er sikre på konklusjonene før mandagens møter.

Men politikere i kretsen rundt forhandlere i Venstre og KrF gir uttrykk for at de ikke tror det blir noen regjering bestående av alle fire partiene.

De Aftenposten har snakket med, og som har gitt uttrykk for denne spådommen, har ikke — eller i liten grad - fått informasjon etter fredagens møte. Men flere av dem er blitt informert inntil fredag.Med mindre det skjedde helt overraskende ting i sluttspurten, er en av dem helt sikker på at Venstre og KrF ikke går inn i regjering med Frp.

Kilder som står forhandlerne nær, gir uttrykk for at når KrF, Venstre, Høyre og Frp har snakket sammen så lenge, er det for virkelig å vise at forhandlingene har vært reelle.

Spilleregler

Vedkommende tror den siste tiden er blitt - og vil bli - brukt til å utforme spilleregler mellom en ny regjering og de partiene som ikke går i regjering.

Blant annet kan det være behov for å avtale prosedyrer rundt forhandlinger om statsbudsjettet. Hvor konkret støtteavtale KrF og Venstre skal kunne inngå med en Høyre-ledet regjering de ikke er med i, er det sprikende syn på mellom Sentrum og Høyre.

En annen kilde gir også uttrykk for at partiene bruker den siste tiden til å diskutere fordeling av toppverv i komiteer og predisentskapet på Stortinget.

Etter det Aftenposten erfarer vil ikke mandagens samtaler mellom de fire partiene vare særlig lenge.

Advart lenge

Det er ingen hemmelighet at svært mange erfarne politikere i både KrF og Venstre lenge har advart sentrumspartiene mot å gå i regjering med Frp.

Noen av dem har derfor også fryktet at de to sentrumspartiene skulle «vikle seg for mye inn i sakene» og nærmest bli fanget inn.

Men de gir ikke uttrykk for at Høyre-leder Erna Solberg har lagt seg flat for sentrumspartienes krav. Snarere tvert imot.

Kildene - som selvsagt er farget av sitt politiske ståtsted - gir uttrykk for forbauselse over at Høyre «har vært lite rause» - også overfor Frp. Samtidig sies det at det siste kan være taktikk.

At Høyre ikke har villet vise at de hadde mer å gi den ene eller den andre veien.

Tror ikke på fire

Ingen av dem Aftenposten snakket med søndag kveld ga uttrykk for at de var hundre prosent sikre på utfallet, men ingen av dem sier de tror på en firepartiregjering.

En kilde forteller at ulik tilnærming til en rekke verdispørsmål, samt stor avstand i økonomiske spørsmål og synet på overføringer, har vært utslagsgivende.

En annen tror KrF og Venstre mandag vil fortelle folket at de i for liten grad fikk gjennomslag for sine viktige saker, at Erna Solberg valgte Frp fremfor sentrum og at det etter valget ble en ubalanse mellom sentrum og Frp.

Det skyldes at Siv Jensens parti ble større enn KrF og Venstre til sammen.

Hva tror du blir utfallet? Diskuter under: