— Av de fire som sitter på tiltalebenken, er han den eneste med vanntett alibi for drapsnatten, sa Wiik Sørvik mandag. Advokaten sa at han ikke kunne forestille seg noe annet enn gårdstvisten som motiv for drapene.

— Jeg kan ikke forestille meg noe annet. En person gikk inn og drepte tre personer. Skulle en vilt fremmed person ha gjort det uten å stjele noe, uten å ødelegge noe — gått inn og skutt tre personer, spurte Wiik Sørvik.

Han mente at Lars Grønnerød ikke hadde motiv.

— Skulle 4000 kroner være nok for å utføre et trippeldrap? Det er jo bare nok til en dagsdose med amfetamin. Skulle det være nok for å utføre trippeldrap, spurte Wiik Sørvik.

Han viste også til statsadvokat Jørn S. Mauruds prosedyre.

— Maurud sa at Lars vel gjorde det for husfredens skyld. Jeg vet ikke hvordan Maurud har det hjemme, men å begå trippeldrap for husfredens skyld, er ikke det vel drøyt?

Forsvarer Steinar Wiik Sørvik mente Lars Grønnerød er døråpneren i Orderud-saken.

— Johnny Veum og min strategi har vært at vi vil vite mest mulig om hva som er skjedd i Orderud-saken. Lars Grønnerød er døråpneren. Han forteller det han vet, sa Wiik Sørvik.

Han pekte også på Grønnerøds alibi.

— Av de fire som sitter på tiltalebenken, er han den eneste med vanntett alibi for drapsnatten, sa Wiik Sørvik. (NTB)

DRAPSTILTALT: Lars Grønnerød.