— I hvert fall ser jeg ingen fare de nærmeste par årene. Jeg er av dem som tror på en lav rente i flere år fremover. Og da vil etterspørselen etter boliger være stabilt positiv og prisene stige, sier administrerende direktør Egil Herman Sjursen i Nordeas kapitalforvaltning.

Men i en situasjon med lave renter i flere år ser Sjursen at mulighetene for at et tilbakeslag også kan komme i boligmarkedet. En god del flere kan da ha lånt over evne. Og fortsetter børsoppgangen så skapes det også nye formuer. Dette øker også fallhøyden betydelig. Nordea-direktøren minner om jappetiden der en lang periode med sterk vekst i aksjekurser og eiendomspriser endte med et solid prisfall. Realprisen på boliger nådde et høydepunkt i 1987 før krakket kom. Og realprisene på boliger kom ikke tilbake på samme nivå før 12 år senere. Dette ifølge tall fra Eiendomsmeklerbransjens boligprisstatistikk.

Også partner i Holberg Forvaltning, Hogne Tyssøy ser stort sett bare positive tegn for norsk økonomi ut dette året.

— Pengemarkedet tror på enda lavere rente frem mot sommeren, før den vil kunne stige svakt utover høsten. Konkurranseutsatt virksomhet får hjelp av en svakere krone og et oppsving globalt. Det slår også ut i bedriftslederens forventninger til å ansette flere folk, sier Tyssøy.

— Så du ser ikke noe fare for et boligkrakk på enda litt lenger sikt?

— Til det vil jeg bare si at den enkelte bør grundig vurdere sin betalingsevne før de kjøper bolig. De beste utlånsrenten kan om et par år være tilbake på fem - seks prosent. Og det bør man i hvert fall kunne tåle, sier Tyssøy.