PER MARIFJÆREN per.marifjaeren@bt.no

Dette innebærer at påtalemyndigheten tror at Jan Helge Andersen har vært fullt ut delaktig i det som skjedde med de to småjentene i Baneheia 19. mai i fjor. — Snakker usant På samme tid som Andersen er tiltalt, er han påtalemyndighetens hovedvitne mot kameraten Viggo Kristiansen. Aktor mener at Andersens forklaring om at Kristiansen deltok i overgrepene og drapene stemmer, og at Viggo Kristiansen dermed snakker usant når han nekter for enhver befatning med overgrepene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Motstridende forklaringer - De tiltaltes forklaringer står steilt mot hverandre på avgjørende punkt, sa statsadvokaten i sitt innledningsforedrag. - Vi er ikke overbevist om at Jan Helge Andersen snakker sant på alle punkter, spesielt rundt sin egen rolle.

Andersen har erkjent overgrep mot jentene, men har forklart at kameraten var den mest aktive, og at han selv ble tvunget til å delta i drapene.

- Ble truet av Kristiansen Jan Helge Andersens forsvarer mener på sin side at Andersen ble truet av kameraten Viggo Kristiansen til å begå drap og overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen (8).

Derfor nekter Andersen for overlagt drap på den vesle jenten, men han vedgår forsettlig drap. Andersen nekter enhver medvirkning til overgrepene og drapet på den andre jenten, Lena Sløgedal Paulsen (10).

— Vi vil søke å påvise at min klient ikke medvirket til dette drapet, sa forsvarer Ben Fegram. - Når det gjelder det drapet han erkjenner medvirkning til, vil bevisføringen gå på grensegan-gen mellom forsett og overlegg.

Forsvareren hevdet at Andersen ble truet til å utføre de straffbare handlingene han har erkjent å stå bak.

— Disse handlingene ble begått under alvorlig tvang og trusler på livet fra Viggo Kristiansen, sa forsvareren i sin kommentar til aktors innledende redegjørelse for saken.