Helseminister Dagfinn Høybråten ble på KrFs landsmøte i Bergen i går valgt til ny partileder. Han ble valgt uten motkandidat, og valget skjedde ved akklamasjon.

— Jeg forventer ikke noe kortsiktig løft, men jeg forventer langsiktig og grundig arbeid, sa han etter valget.

Høybråten holder sin tiltredelsestale først i dag. Men allerede i går kom han med én politisk nyhet.

— Når kontantstøtten og barnehageutbyggingen er på plass, er det pappaenes tur til å få en bedre permisjonsordning, lovet han.

Skrøt av likestilling

Mest taletid fikk avtroppende leder Valgerd Svarstad Haugland. Hun fortalte landsmøtet om hvordan KrF hadde endret seg under hennes ni år som partileder og 13 år i ledertrioen. Blant annet har partiet ifølge henne blitt et parti med en radikal likestillingspolitikk.

— Det kan i hvert fall ingen beskylde oss for å ha vært tidligere, sa hun.

Men vel så overraskende som det hun sa, var det hun ikke sa.

Hun sa at forrige kommunevalg var det dårligste lokalvalget KrF hadde gjort siden krigen. Men hun gikk ikke inn på hva som kunne være årsaken til det.

Hun fortalte heller ikke hvordan hun hadde oppfattet perioden etter det historisk dårlige valget, og hvorfor hun valgte å trekke seg som partileder.

Medhaug-saken nevnte hun ikke med et ord.

Derimot var hun innom forholdet til påtroppende leder Dagfinn Høybråten.

— Dagfinn og jeg har hatt våre «veikryss». Det vet alle. Men vi har klart å ta vare på vennskapet gjennom all dramatikken, sa hun.

Ny nestleder

Landsmøtet valgte også ny første nestleder etter olje- og energiminister Einar Steensnæs. Her var det kampvotering som Dagrun Eriksen (32) fra Kristiansand vant med 151 av 238 stemmer.

Knut Arild Hareide (31) fra Bømlo ble gjenvalgt som andre nestleder ved akklamasjon.

TUNG JOBB I VENTE: Nyvalgt KrF-leder Dagfinn Høybråten tror ikke det blir enkelt å snu den fallende oppslutningen om partiet. I bakgrunnen avtroppende leder Valgerd Svarstad Haugland.<p/>FOTO: TOR HØVIK