— Utsettelsen har ingen praktisk betydning for vårt arbeid, men den skaper noen utfordringer for politiet som har ansvaret for sikkerheten, sier statsadvokat Arild Dommersnes.

Han mener at forsvarerne ikke kunne fått innsyn i overskuddsmaterialet fra kommunikasjonskontrollen tidligere.

— Før tiltalen ble tatt ut, hadde vi taushetsplikt. Etterpå mente vi at loven påla oss å slette overskuddsmaterialet. Det var nødvendig å få dette spørsmålet vurdert av Høyesterett.

Dommersnes peker på at påtalemyndigheten først fikk støtte for sitt syn i tingretten, og at kjennelsen i Høyesterett ble avsagt med dissens.

Det viser at svaret ikke var opplagt.

— Tror du forsvarerne vil finne noe betydningsfullt i telefonsamtalene de nå får tilgang til?

— Vi mener at dette materialet ikke har betydning for saken. Hadde disse samtalene være relevante, skulle vi gitt forsvarerne tilgange for lenge siden. Så får vi se hva de finner nå.