Det sier talskvinne Claudia van Andel i det hollandske bergingsselskapet Smit til NTB. Hun sier assisterende operasjonsleder befant seg på havaristedet lørdag formiddag.

– Bergingsselskapet vil søndag formiddag ha tre taubåter på plass ved havarerte «Bourbon Dolphin», sier koordinator for operasjonen, Reinder Peek, til NTB.

Peek, som er stasjonert i Rotterdam, bekrefter at bergingsselskapet lørdag morgen fikk personell fram til havaristen. Teamet ble brakt til området av den britiske kystvakten.

Festet til riggen

Ifølge Peek var kantrede”Bourbon Dolphin” lørdag fortsatt festet til riggen Transocean Rather med kjetting. Han kan ikke si når kjettingen tidligst kan bli kuttet.

– Vi er nå i en fase hvor vi mobiliserer utstyr og personell og vurderer situasjonen. Basert på vurderingen vil det så bli utarbeidet en redningsplan, sier Peek.

Peek vil ikke si noe om hvilke løsninger som vil bli valgt for operasjonen før operasjonsledelsen har utarbeidet en bergingsplan og planen er godkjent av den britiske kystvaktmyndigheten.

Peek vil ikke kommentere hvilken risiko som knytter seg til ytterligere undersøkelser av skipet før det er sikret, eller eventuelt tauet i smulere farvann.

Snart klart for sjøforklaring

Sjøforklaringen etter «Bourbon Dolphin» kan starte allerede neste uke.

Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude sier til NTB at det er svært viktig at sjøforklaringer holdes så raskt som mulig etter skipsulykken, mens vitnenes inntrykk av hva som skjedde ennå er ferske. Gude sier alle overlevende etter ulykken vil være hjemme i Norge tirsdag, etter de informasjoner han har fått.

Direktør Bjørn Remøy i Bourbon Offshore Norway bekrefter overfor NTB at den formelle begjæringen vil bli overlevert Sjøfartsdirektøren mandag.

Dersom det passer med timeplanen til Søre Sunnmøre tingrett kan sjøforklaringen starte allerede i løpet av kommende uke.

Kartlegge fakta

Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude sier til NTB at sjøforklaringers oppgave er å kartlegge fakta som er relevante for selve ulykken. Han presiserer at det kan bli et rettslig etterspill etter sjøforklaringen dersom Sjøfartsinspektøren innstiller på dette.

Kommisjonen som Justisdepartementet vil nedsette for å granske Bourbon— Dolphin-havariet, vil langt på vei få samme oppgave som sjøforklaringen, ifølge Gude.

Han legger til at kommisjonen likevel vil ha mulighet til å gå grave enda dypere i materien enn dommeren og de to sjøkyndige som leder sjøforklaringen.

Følger operasjonen tett

Sjøforsikringsselskapet Gard og rederiet Bourbon Offshore Norway har sammen oppnevnt Steffen Schultz i STS Marine Consult. til å følge bergingsoperasjonen. Shultz satt lørdag formiddag værfast i Aberdeen, der han venter på at skodda skulle lette på Shetland slik at flyene kunne lande der. Direktør Bjørn Remøy Bourbon Offshore Norway sier til NTB at Schultz’ oppgave for Bourbon blir å påse at bergingsoperasjonen skjer i samsvar med rederiets interesser.

– Jeg vil følge operasjonen på nært hold, og befinne meg til havs nær havaristen det meste av tiden, sier Schultz til NTB.