• Pengespill er en tilleggsskatt som man lurer folk til å betale. Nasjonalstatene vil ikke gi fra seg denne inntektskilden, sier overlege og psykiater Hans Olav Fekjær.

Fekjær er overlege ved Blå Kors Senter i Oslo. Her driver han behandling av spilleavhengige. Han har også gitt ut boken «Spillegalskap — vår nye landeplage». Han tror ikke at EU kommer til å presse frem avvikling av spillemonopol som Norsk Tipping og Rikstoto.

Straffeskatt

— EU legger seg av prinsipp ikke opp i nasjonal skattlegging. Og pengespill er jo nettopp en tilleggsskatt, kall det gjerne en straffeskatt for dem som ikke skjønner matematikk. Politikere i alle land er lite lystne på å gi fra seg denne muligheten til å sope inn penger fra dem som har minst. De mest ressurssterke blant oss står sjelden ved automatene, sier Fekjær.

— BT fortalte i går at EU-kommisjonen har varslet tiltak for å fjerne spillemonopolet, noe som også vil berøre EØS-landet Norge.

— Det er sikkert kommissærer som gjerne så at det skjedde. Men en rekke avgjørelser i EU-domstolen peker i en annen retning. Hvis man ser på pengespill som en helt vanlig næring, så vil det være naturlig for EU å fjerne monopolene. Og private pengepugere vil gjerne ha det slik. Men selv delstaten Nevada i USA, der Las Vegas ligger, har regulert pengespillene. EU-landene har sine spillmonopoler som skaffer nasjonalstatene store inntekter. Ingen politikere ønsker å fjerne slike ordninger.

Privatisert fristelse

— Vil fjerning av monopolet føre til ekstra problemer for spilleavhengige?

— Helt opplagt. Det ville gitt flere fristelser, det ville ha blitt enda lettere å spille bort pengene sine. Det er jo også grunnen til at et automatmonopol der spillmaskinene blir mindre påtrengende vil være et håndslag til de spilleavhengige.

— Hvor mange nordmenn er spilleavhengige?

— Ved Blå Kors Senter har vi behandlet oppunder tusen mennesker siden vi startet for fem år siden. Dette er altså stort sett bare fra Oslo. I fjor var tallet 240, i år blir det større. Og det er automatene som er verst for folk med spilleproblemer.

— Hvordan?

— Internasjonale undersøkelser viser at mellom 40 og 90 prosent av omsetningen på spilleautomater kommer fra mennesker med spilleproblemer. Og når vi vet at omsetningen på automatene er firedoblet fra 2001, er det lett å se sammenhengene. I år kommer nordmenn til å bruke nærmere 30 milliarder på automatene. I fjor var tallet 26 milliarder. I 2001 spilte nordmenn for vel 6 milliarder på automater. Veksten er nærmest eksplosiv.

— Nordmenn spiller mye?

-Det er store tall ja. I fjor omsatte norske pengespill til sammen for 42 milliarder kroner. Det betyr at nordmenn brukte 115 millioner hver dag på pengespill. Klart at dette er et fristende marked for internasjonale spillselskaper.