Da en av Norges mest omtalte drapssaker var oppe i Nes herredsrett, var de fleste plassene i starten opptatt av pressen. Frogner grendehus hadde 110 tilhørerplasser, av disse var 78 journalister. Når ankesaken starter i Eidsivating lagmannsrett 14. januar neste år, blir det bedre plass til publikum. Konferansesenteret på Åråsen stadion i Lillestrøm hvor saken skal gå, har 187 tilhørerplasser. Hvor mange av dem som vil være pressefolk, er ennå ikke klart. Men saksforberedende dommer i Eidsivating, lagmann Torolv Groseth, sier at det vil bli rikelig med plass, både til publikum og presse. Det blir også et pressesenter med lyd— og bildeoverføring i et tilstøtende rom.

Går lei

— Vi ønsker å legge forholdene maksimalt til rette for at pressen skal få gode arbeidsforhold, og folk skal få erfare at dette ikke er noe lukket og hemmelig, sier Groseth til NTB.

Flust med publikumsplasser og gode arbeidsforhold for pressen til tross, Groseth tror ikke at saken vil ende opp i et sirkus:

— Min erfaring er at det ikke blir noe sirkus ut av en sak selv om det er publikum til stede. Etter en tid mister folk litt interesse for saken, det gjelder nok også pressen. Dessuten tror jeg ikke folk vil følge andre runde i denne saken like tett som de gjorde i første runde, sier Groseth.

Ikke noe klubblokale

Flere av forsvarerne i Orderud-saken syns det er uakseptabelt at ankesaken skal gå i lokaler ved Åråsen fotballstadion. De mener saken bør foregå i et bygg som er med på å sette en seriøs og alvorlig ramme for rettsforhandlingene. Veronica Orderuds forsvarer, advokat Heidi Ysen, har uttalt at det bør bygges en ny rettssal dersom det ikke finnes rettssaler som er store nok for saken.

— Jeg har notert meg innvendingene fra forsvarerne, men noen ny rettssal kan vi ikke bygge. Vi skal imidlertid sette opp noen vegger og fjerne en del gjenstander fra lokalene hvor saken skal gå. Rettssalen skal ikke se ut som et klubblokale, sier Groseth.

Forrige uke fikk 18 romerikinger beskjed om at de er plukket ut til å sitte i juryen når saken kommer opp i januar. De 18 er bosatt i Romerike lagsogn, men hvem de er, blir ikke offentliggjort før dagen før rettsforhandlingene starter 14. januar, opplyser Groseth.

Neste uke møtes partene for å drøfte hvordan ankesaken skal gjennomføres.

Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap på Per Orderuds foreldre og søster. Den fjerde tiltalte, Lars Grønnerød, ble dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning.

(NTB)